מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה תש"ף

 

אוגוסט 2020

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר וחוקרות נוספות ממרכז פדרמן לחקר הסייבר שלחה הערות לתזכיר לתיקון חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א – 1981 שהופץ על ידי משרד המשפטים. ההערות מתמקדות בפערים הקיימים להבנתנו בין הנוסח המוצע לבין הסיכונים הקיימים לזכות לפרטיות במרחב הסייבר, ומציעות נוסחים חליפיים על מנת לגשר על פערים אלה.

  מוזמנים לקרוא את המסמך כאן.

   

 • הקליניקה לזכויות אדם פנתה לשר המשפטים בבקשה לתקן את המצב החוקי הקיים, ולקבוע כי במקרים מסוימים אין לפרסם באופן שיטתי את שמות הצדדים כחלק מפרסום החלטות שיפוטיות באופן דיגיטלי. זאת משום שהיכולת לאתר החלטות שיפוטיות הנוגעות לאדם באמצעות חיפוש פשוט של שמו במנועי חיפוש כלליים באינטרנט מעצימה לעין שיעור את הפגיעה בפרטיות בו, ולכן יש לעמדתנו לשנות את האיזון הקבוע כיום בחוק.

  ראו את המכתב המצורף.

   

יולי 2020

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר שלחה מכתב לשר המשפטים בבקשה לתקן את המצב המשפטי בישראל, כך שניתן יהיה להגיש תובענות ייצוגיות בגין פגיעות בפרטיות במרחב הסייבר בנסיבות מסוימות. 

  במהלך הפעילות של הקליניקה נתקלנו בפגיעות רבות שכאלה בהן לצערנו לא ניתן היה להגיש תביעה ייצוגית ופונים רבים נותרו ללא מענה אפקטיבי כדי להגן על זכויותיהם. אנחנו מאמינים שתיקון שכזה יעזור לייצר תמריצים מתאימים על מנת להרתיע מפני פגיעות שכאלה במרחב הסייבר. 

  מוזמנים לקרוא את המכתב כאן.

   

מאי 2020

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר פנתה למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי לאחר שהמוסד השיב כי חוקרים מטעם המוסד עוקבים באופן ידני אחרי השיח הציבורי המתקיים ברשתות החברתיות. פעולות חקירה שכאלה פוגעות בזכות לפרטיות, לחופש הביטוי, נגישות למידע, זכות הגישה להליך המנהלי והזכות לקיום בכבוד. לעמדתנו למוסד אין סמכות לבצע פעולות חקירה אלה תחת החוק הקיים. נוסף לכך הצענו הנחיות מפורטות לאופן השימוש בסמכויות שכאלה, על מנת להקטין את הפגיעה בזכויות יסוד ולאפשר פיקוח ציבורי.

   

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר הגישה בקשה בשם התנועה לחופש המידע להצטרף כידיד בית משפט לעתירה בבית המשפט העליון. העתירה שהוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח וארגון עדאללה תוקפת את יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה בטענה כי בקשות ממתווכי תוכן באינטרנט להסיר תוכן שפורסם על ידי צדדים שלישיים נעשית ללא סמכות. אנחנו מצטרפים לעמדה זו, ומרחבים אודות היעדר שקיפות מספקת אודות הליך בקשות להסרת תכנים, הן מפעולות המדינה והן מפעולות מתווכי התוכן. ראו כתבה שפורסמה בהארץ.

   

 • במסגרת עבודתה השוטפת של הקליניקה, הובאו לידיעת הקליניקה פניות רבות של אנשים אשר החלטות שיפוטיות בהליכים בהם היו מעורבים מפורסמות באתרי אינטרנט. בחלק מהאתרים החלטות אלה מאותרות על ידי חיפוש פשוט של שם הפונים במנועי חיפוש אינטרנטיים. פרסום ההחלטות באתרי אינטרנט שונים הינו חוקי בישראל, וכך גם אפשרות איתור של פסק דין לפי שמות הצדדים. יותר מכך, עד כה פרסום שכזה הוכר כחלק מעקרון החוקתי לפומביות הדיון, שנועד להבטיח הליך משפטי תקין והוגן. עם זאת, נגישות כזו להחלטות במרחב הסייבר משנה את פני הדברים, שכן היא מעצימה את הפגיעה בפרטיות הנגרמת מהפרסום. אנו סבורים כי יש מקום לסטות מהאיזון הקבוע כיום בדין הישראלי, ולהרחיב את ההגנה על הפרטיות על ידי הגבלת פרסום שמות צדדים במקרים מתאימים, זאת על ידי ניסיון לשנות את ההלכה הפסוקה, כמו גם קידום תיקוני חקיקה. מטרת השיח במפגש זה הינה לנסות ולגבש אמות מידה בהתקיימן תיטה הכף לטובת הגבלות הפרסום. המסמך המצורף הבוחן את הסוגיה ואמות המידה המוצעות בסופו ישמשו כמצע לדיון. שולחן עגול בנושא זה יתקיים בתאריך 17.6.2020 בשעה 15:00.

   

מרץ 2020

 • הקליניקה פנתה יחד עם ארגוני חברה אזרחית ופעילים נוספים אל הכנסת ואל הממשלה בדרישה לשקיפות בכל הנוגע לפעולות מעקב כנגד אזרחי המדינה עקב מגפת הקורונה. זאת לאחר שהממשלה החליטה להסמיך את השב"כ להפעיל אמצעי טכנולוגיים על מנת לעקוב אחר אזרחי ישראל, כדי לאתר אנשים שהיו בסמוך לאנשים שאובחנו כחולים בוירוס הקורונה. גם אם היתרונות של אמצעים שכאלה לבריאות הציבור עולים על הנזק שהם גורמים לפרטיות, מדובר באמצעים חריגים ביותר ויש להבטיח פיקוח ציבורי ושיפוטי משמעותי על אופן הפעלתם.

  מכתב הפנייה של הקליניקה; מכתב פנייה של הקלניקה וארגונים נוספים.

   

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר ייצגה בהצלחה שתי פונות שסבלו מהטרדות מיניות חמורות בטלפון וברשתות החברתיות, לאחר שאנשים לא ידועים התחזו אליהן באתרי הכרויות.
  בעקבות פניה שלנו לאתר OkCupid פרופיל מתחזה אחד אותר ונחסם. האתר הבטיח כי נעשה שימוש באמצעים שונים על מנת להבטיח כי לא ניתן יהיה לפתוח פרופיל דומה בעתיד.
  האתר הישראלי טוטאלצ'ט בו נוצר הפרופיל השני אינו משיב לפנייתנו. לשמחתנו, הפונה האמיצה פרסמה על ההטרדות שהיא חווה ברשת החברתית. בעקבות הפרסום, יצרה איתה קשר אישה שסבלה מהטרדות דומות, והסתבר כי הפוגע הוא אדם ששתיהן מכירות, והוגשה נגדו תלונה במשטרה.

   

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר חברה למומחי פרטיות שונים בפניה למשרד הבריאות בבקשה לחשוף את ההסכם התקשרות בינו לבין חברות MyHeritage ו – BGI הסיניות לצורך עריכת בדיקות לנגיף הקורונה, עליו פורסם בתקשורת. זאת על מנת להבטיח הגנה מספקת לפרטיות הנבדקים, ולמידע הגנטי או מידע אחר של הנבדקים בעקבות הסכם שכזה.

   

 • עו"ד עמיר כהנא בשיתוף עם הקליניקה העבירו הערותיהם לתזכיר חוק שפרסם משרד המשפטים במסגרת ההתמודדות עם מגפת הקורונה, שמטרתו להסמיך את המשטרה לעשות שימוש בנתוני מיקום המתקבלים מהרשתות הסלולריות על מנת לוודא שהחייבים בבידוד אינם מפרים את הבידוד. הערותינו התמקדו בצורך לתחום היטב את הסמכויות החריגות האלה, את השימוש שניתן לעשות במידע ולהפעילן בשקיפות מרבית, על מנת שהפגיעה הקשה בפרטיות תהיה מצומצמת ככל שניתן.

   

פברואר 2020

 • שמחים לעדכן שבזכות פעילות הקליניקה ראש עיריית ירושלים, משה לאון הסיר את כל החסימות של תושבי העיר מהעמודים הרשמיים שלו ברשתות החברתיות, וביניהם שני פונים שייצגה הקליניקה, מר יוסי סעידוב והגב' הדס לבמור. ראו המענה שהתקבל מעיריית ירושלים.

   

ינואר 2020

 • שמחים לעדכן שערר שהגישה הקליניקה בשם פונה שתמונות המעידות על נטיותיו המיניות פורסמו ללא הסכמתו, התקבל. בזכות הערר המשטרה פתחה את תיק החקירה ונוקטת בפעולות חקירה נוספות על מנת לאתר את המפרסם. ראו תשובת המשטרה.

   

 • הקליניקה והתנועה לחופש המידע פנו בפניה משותפת ליחידת הסייבר בפרקליטות המדינה. זאת בעקבות מענה של יחידת הסייבר לבקשת חופש מידע לפיו תוכן הביטויים אותם היחידה מבקשת מהרשתות החברתיות להסיר אינו מתועד. לעמדתנו על יחידת הסייבר חלה חובה משפטית לתעד תוכן ביטויים אלה, על מנת שניתן יהיה לבחון ולבקר את שיקול הדעת של היחידה בעת הגשת בקשות להסרת תוכן, הפוגעות בזכות לחופש הביטוי במרחב הסייבר. קראו את המכתב.

   

 • הקליניקה והתנועה לחופש המידע פנו יחד לחברת פייסבוק על מנת לבקש מפייסבוק לספק לציבור מידע על התכנים שהוסרו על ידיה בשנה האחרונה, שנה בה התקיימו שלוש מערכות בחירות בישראל. ביקשנו לקבל מידע אודות כמות הסרת התכנים שסווגו כפוליטיים, כמות החשבונות שנחסמו בשל הפצת תוכן זה, הליך ההחלטה לגבי הסרת תכנים, ואיכות הסיווג של התוכן שיש להסיר בשפות שונות. קראו את המכתב.

   

דצמבר 2019

אוקטובר 2019

 • עו"ד דנה יפה משוחחת עם איש התקשורת והטכנולוג עידו קינן בפודקסט 'שרת התרבות' על הפעילות של הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר בשנה האחרונה -  מה עושה קצין השיימינג של המשטרה? אילו חובות יש לרשתות חברתיות כלפי ציבור המשתמשים שלהם? האם הביטוח הלאומי עוקב אחרינו ברשתות החברתיות ועוד נושאים. מוזמנים להאזין!.