Table of Contents

מבזקי הקליניקה

הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון שלחה מכתב התראה בגין אפליה בראיון עבודה בשם פונה

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה

הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון שלחה מכתב התראה בגין אפליה בראיון עבודה על רקע לאום ומקום מגורים.

לחצו כאן לקריאת מכתב ההתראה.

 

הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון הגישה תלונה לנציבות שירות המדינה

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה

הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון הגישה תלונה לנציבות שירות המדינה על רקע התנהלות נגועה בגזענות על רקע לאום ומין מצד מנהל פניות צבור של עריית נוף הגליל והייעדר שקיפות מצד העיריה.

הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון

 

הקליניקה לרב תרבותיות עוסקת בקשת הרחבה של הזכויות הנגועים באפליה למגוון האוכלוסיות השונות בישראל.  אחת המטרות של הקליניקה לחקור את המפגש הטעון והמסקרן בין הקבוצות התרבותיות השונות המרכיבות את הפסיפס הישראלי. התיקים בהם ייצגה הקליניקה בשנים האחרונות נוגעים לעולמי משפט שונים- הדין האזרחי, מנהלי והפלילי. 

"ניסוי" הרב-תרבותי בישראל ובעולם יידון במהלך השיעורים העיוניים בקליניקה על קשייו והצלחותיו, ותוך התייחסות פרטנית לקבוצות שונות, בהן גם (אך לא רק) חרדים/ות, ערבים/ות-פלסטינים/ות, יוצאי/ות אתיופיה, מזרחים/ות, דוברי/ות רוסית ולהט"בים.

בשנים האחרונות יצגה הקליניקה תיקים בגין פרופיילינג בתחבורה ציבורית, אפליה בקניית דירה על רקע לאום, הגשת בקשות חנינה ליוצאי אתיופיה, אפליה ברישום ילדים למסגרות חינוך בחברה החרדית על רקע זרמים דתיים שונים. פגיעה בפרטיות של טרנסג'נדרים, הנגשה לשונית במשרד הפנים. 

אופיה של הקליניקה מאפשר טיפול הוליסטי בסוגיות בוערות, וזאת במתכונת המדמה ארגון חברתי בעל מחלקה משפטית, קידום מדיניות, עבודת שטח וייעוץ תקשורתי. בתוך כך, נעסוק בפיתוח אסטרטגיות חדשות למאבק באפליה ובהסתה לגזענות, בקידום הגיוון האנושי בתעסוקה בישראל, בעיצוב מרחב ציבורי רב-תרבותי ובהנגשה תרבותית של שירותי רווחה ובריאות.

הקליניקה פועלת בשיתוף המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון באוניברסיטה העברית.

מנחה קלינית - עו"ד נסרין עליאן
מנחה אקדמי - פרופ' איל בנבנישתי

 

שיעור של הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון