הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה תשע"ט

 

אוגוסט 2019

  • אז למה בעצם חסימה שרירותית של משתמשים מעמודים רשמיים של פוליטיקאים לא חוקתית?