Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות סייעה למבקשת מקלט מדרפור המיוצגת על ידה מזה שלוש שנים לקבל מעמד של תושבות ארעית בישראל

clinic6

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות סייעה למבקשת מקלט מדרפור, המיוצגת על ידה מזה שלוש שנים, לקבל מעמד של תושבות ארעית, הכולל דמי ביטוח לאומי, ביטוח רפואי וזכויות נוספות. מדובר בפליטה שהגיעה לישראל בשנת 2010 בכדי להצטרף לבעלה שהגיע לישראל כמה חודשים קודם לכן. מאז השניים חיים כאן ולהם שלושה ילדים שנולדו בארץ (הגדול כבן 10). בשנת 2017 קיבל בעלה מעמד במסגרת החלטת ממשלה שהכירה בו כיוצא חבל דרפור ומאז האישה והילדים ניסו למצות את זכותם לקבל מעמד הזהה לזה של אבי המשפחה.

 לאחר שלוש שנים בהם הגישה הקליניקה (שעובדת על התיק בשיתוף עם ארגון היא"ס) שלוש בקשות ללשכת רשות האוכלוסין: בקשה לרישום ילדים, בקשה להשוואת מעמד ובקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטאריים, ובהמשך להן ערר לבית הדין לעררים, תביעת אבהות לבית משפט לענייני משפחה, ערר פנימי לאחר שהבקשה נדחתה על הסף ובקשה לביזיון בית הדין - הורה בית הדין, להעניק לה רישיון ישיבה א/5 ככל שלא תתקבל בעניינה החלטה אחרת. 

כעת הקליניקה פועלת להבטיח את רישום הילדים.

 

להלן ההחלטה