צוות המרכז

תומר   ברודי

פרופ' תומר ברודי

דיקן הפקולטה
פרופסור מן המנין
מחזיק בקתדרה ע"ש בסי ומייקל גרינבלאט
הקליניקה לסכסוכי סחר והשקעות בינלאומיים, מנחה אקדמי – הקליניקה לזכויות אדם בינ"ל

עו"ד מיכל גורן

מנחה קלינית, הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות
מנחה קלינית, הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה
רון דרך

עו"ד רון דרך

מנחה קליני, הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה
ענת הורוויץ

ד"ר ענת הורוויץ

מרצה בכירה במסלול הנלווה
מנחה אקדמית של הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי ושל קליניקת החפות
דנה יפה

עו"ד דנה יפה

מנחה קלינית, הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות וזכויות במרחב הסייבר