Table of Contents

נוהל הוצאת תעודת זהות שונה בעקבות פניית הקליניקה

clinic6

 

נוהל הוצאת תעודת זהות שונה בעקבות פניית הקליניקה לזכויות בני נוער וצעירים במצבי סיכון, כך שגם קטינים חסרי עורף משפחתי או מנותקי קשר מההורים שלהם יוכלו להוציא ת.ז.

עד לפניית הקליניקה, כל קטין שנדרש להוציא ת.ז. יכול היה לעשות כן רק עם נוכחות פיזית של הוריו או עם צילום הספח שלהם. על כן, קטינים שאינם בקשר עם הוריהם, מסיבות שונות, לא יכלו להוציא ת.ז. וזאת בניגוד לחוק הדורש מכל אדם מעל גיל 16 לשאת עליו ת.ז.

הצורך בשינוי הנוהל הגיע אל הקליניקה מפניות של נערים ונערות ששהו במוקדי השטח בהם עובדת הקליניקה, ביניהם חיים (שם בדוי). חיים הינו נער חוזר בשאלה מהמגזר החרדי שנפלט מביתו לרחוב ומצא עצמו ללא כל מסגרת או תמיכה. חיים פנה לקליניקה בבקשה לסייע לו בהליך קבלת "קצבת ילד נטוש" מהמוסד לביטוח לאומי. בשיחה עימו התברר שאין לו חשבון בנק, וזאת, בין היתר משום שאין לו תעודת זהות והוריו סירבו לבוא עמו למשרד הפנים או להעביר לו צילום של הספח, כפי שנדרש בנהלים. ללא תעודת זהות, חיים אינו יכול לפתוח חשבון בנק, וללא חשבון בנק הוא אינו יכול לקבל את התמיכה לה הוא זכאי מהמדינה. מקרה דומה בו טיפלה הקליניקה הוא סיפורה של יעל (שם בדוי). יעל הינה קטינה שהוצאה מהבית בהליך הוצאה ממשמורת לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך - 1960. אימה של יעל לא רצתה קשר איתה כלל, וסירבה לדבר עימה או עם המסגרות הטיפוליות בהן נמצאת. יעל התקשתה בהוצאת תעודת זהות ופנתה לקליניקה בבקשה לסייע לה בכך, בכדי שתוכל לפתוח חשבון בנק ולהתחיל בהליכי הגיוס הדורשים תעודת זהות. 

הקליניקה, בסיוע הסטודנטים יונתן מבורך, אריאל פסו ויעל רוז-כהן, פנו לח"כ יוסף ג'בארין שעמד אז בראש הוועדה לזכויות הילד בכנסת. בסיוע שלו, פניית הקליניקה הגיעה אל מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, והנוהל שונה כך שקטינים יוכלו להוציא ת.ז גם ללא נוכחות או טפסים הנדרשים לכך מהוריהם. 

 מצ"ב קישור ל נוהל מתוקן כמו כן מצורף למייל זה עלון עם ההנחיות הרלוונטיות לנערים ונערות.