Table of Contents

היועץ המשפטי הצטרף לעתירה שמנהלת חטיבת הסייבר בעניין חסימות משתמשים ברשתות חברתיות

clinic3

 

חטיבת הסייבר בקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות פועלת על מנת לשים סוף לתופעה בה נבחרי ציבור חוסמים, עוקבים ומוחקים באופן שרירותי מחשבונותיהם ברשתות החברתיות תגובות שאינן לרוחם, זאת בשים לב לחשיבות של הזכות לחופש הביטוי של הנחסמים והזכות לנגישות למידע של הציבור כולו.

במסגרת פעילות זו הגישה הקליניקה עתירה בשם אלמוג רובינשטיין, פעיל חברתי בתחום התחבורה הציבורית נגד ראש עיריית גבעתיים, אשר חסם אותו מהפרופיל שלו ברשת הטוויטר, לאחר ביקורת חריפה שמתח על ראש העיר בדבר מדיניות האכיפה של העירייה כלפי חניה על המדרכה.

 

לפני כשבוע הגיש היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו בסוגיה זו, בה למעשה קיבל את עמדתה העקרונית של הקליניקה, לפיה על פרופיל ציבורי של נבחר ציבור והחלטות לחסום משתמשים או למחוק תגובות חלים כללי המשפט החוקתי והמנהלי, ופעולות שכאלה אינן יכולות להיעשות בשרירותיות. היועץ אף התייחס במפורש לכך שהקביעה האם מדובר בפרופיל אישי או ציבורי תעשה לאור אופי השימוש בפרופיל ולא רק מבחינה פורמלית (תקציב וכו').

 

לפרסומים בעניין זה ראו: