Table of Contents

גמלת שארים לילד לא תחושב כהכנסה לצורך חישוב זכאות לדיור ציבורי וסיוע בשכר דירה

בעקבות פניה של הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, הודיע משרד הבינוי על שינוי נהליו, כך שקצבת שארים לילדים לא תיחשב כהכנסה לצורך חישוב הזכאות לדיור ציבורי וסיוע בשכר דירה. הפונה, אלמנה ואם יחידנית לארבעה ילדים, פנתה לקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה בבקשה לסיוע בהגשת בקשה לדיור ציבורי. בקשתה נדחתה מהטעם שהפונה עוברת את ההכנסה המזכה, זאת משום שהיא מקבלת קצבת שארים לילדיה היתומים.

 

בדיון שנערך בוועדה לקידום מעמד האישה בנושא מגדר ודיור ציבורי, הפנה עו"ד אוהד אמר את סוגיית חישוב השארים לנציגת משרד הבינוי הגב' רות מנע ויו"ר הועדה, ח"כ עאידה תומא סולימן, ביקשה ממשרד הבינוי לבחון את בקשת הקליניקה לגבי אופן חישוב דמי השארים, בטענה כי גמלה זו משולמת לילדים ואינה חלק מהכנסות האם.

 

כעבור מספר שבועות נמסר מטעם משרד הבינוי כי גמלת השארים לילד לא תחושב כהכנסה לצורך חישוב זכאות לדיור ציבורי וסיוע בשכר דירה.

 

ראו בעניין זה את הכתבה של בר פלג.