Table of Contents

מבזקי קליניקה

המוסד לביטוח לאומי יספק מתורגמנים לשפה הערבית בוועדות רפואיות

clinic3

בעקבות פניית הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, התחייב המוסד לביטוח לאומי לקיים את חובתו ולהזמין מתורגמנים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות בסניפי מזרח ירושלים, זאת לאחר שלא עשה כן ופעל בניגוד להסכמה אליה הגיעו עם המוקד להגנת הפרט בבג"צ.

מה קורה במרכז הקליני

clinic3

 

בעקבות פניית הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, התחייב המוסד לביטוח לאומי לקיים את חובתו ולהזמין מתורגמנים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות בסניפי מזרח ירושלים, זאת לאחר שלא עשה כן ופעל בניגוד להסכמה אליה הגיעו עם המוקד להגנת הפרט בבג"צ.

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

אודות הקליניקה 

"לימודי משפטים יכולים להיות עניין מאכזב; עניין של יישום חוקים צרים והליכים שרירותיים במציאות שאינה מסבירה להם פנים, מעין ראיית חשבון שתפקידה להסדיר את ענייניהם של בעלי הכוח ושלעיתים קרובות מבקשת רק להסביר לחסרי הכוח את התבונה והצדק שבמצבם". (ברק אובמה, עורך דין קהילתי)

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה מעניקה סיוע משפטי ללא תמורה לאוכלוסיות מוחלשות המתגוררות בפריפריה של העיר ירושלים. החל ממתן מידע והעלאת מודעות לזכויותיהן, וכלה בייצוג משפטי לרבות בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות במקרים מתאימים.

פעילות הקליניקה מתקיימת בלשכות הרווחה והמנהל הקהילתי בשכונות כגון נווה יעקב, קריית מנחם, קטמון ועוד, וכן במוקד הקליטה לעולי אתיופיה במרכז העיר.

מנחה קליני - עו"ד אוהד אמרעו"ד ורדית דמרי-מדר ; עו"ד רון דרך
מנחה אקדמי - פרופ' ג'וני גל

"איזה אושר, אבל תמיד תדעו ותזכרו שזה בזכותכם המלאכים שיש לנו השכבות החלשות שאף אחד לא מסתכל אחורה כדי לעזור לנו ואתם נשמות שלי אתם כאן פותחים את הלב שלכם לכל פונה ופונה מה היו עושים אותם משפחות אם לא הייתה הקליניקה. לא רוצה לחשוב. אמרתי ואני אגיד שוב אוהבת אתכם ומודה לאלוהים על היום ששלח את אוהד וורדית לקבוצה." [פונים כותבים על הקליניקה]

 

"ברצוננו להודות לך על הדרכת הקליניקה בשנה החולפת. אכן, שמחנו לראות כי התופעה הרווחת אצל אנשי קליניקות, במסגרתה התיקים עוברים את החולצה המעונבת וחודרים אל הלב והנשמה, לא פסחה עלייך. נוכחנו לצפות כיצד שילבת בפעילות הקליניקה שלנו בין ׳ביתך׳ האקדמי, עולם הפילוסופיה והיוריספרודנציה, לבין בריכת הביבים של המוסדות האהובים על כל, כביטוח לאומי, בתי החולים וחברות הביטוח. אנו אסירי תודה על ההקשבה, התמיכה, הראש הפתוח והייעוץ בכל צעד ושעל של העבודה הקלינית.״ [סטודנטים כותבים על הקליניקה]

 

פגישה עם פונים במוקד הקליטה לעולי אתיופיה במרכז העיר