הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

אודות הקליניקה

במסגרת פעילותה לקידום ולהטמעה של זכויות אדם בינלאומיות במשפט הישראלי, הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות מאפשרת התנסות בעריכת דין לקידום זכויות אדם וצדק חברתי וכן מגישה סיוע משפטי לפרטים ולארגוני החברה האזרחית במקרים שבהם הכרה בזכויות האדם לוקה בחסר. הקליניקה פועלת באמצעות מגוון כלים משפטיים ובהם: עריכת חוות דעת וניירות עמדה משפטיים; ניסוח וקידום הצעות חוק; פנייה לרשויות והכנת כתבי בי דין וייצוג בפני ערכאות שיפוטיות רלוונטיות (בג"צ, בית הדין לעררים, בתי משפט מנהליים). לבסוף, הקליניקה מסייעת לארגוני זכויות אדם בהליכי הדיווח לוועדות זכויות האדם של האו"ם.

מפגש העצמת נשים זכויות אדם בינלאומיות