הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה הגישה עתירה כנגד התקנות הקובעות לראשונה תשלום של אגרה גבוהה בעת הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית 

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, באמצעות עו"ד ורדית דמרי מדר ועו"ד אוהד אמר, יחד עם עו"ד גלעד ברנע ועו"ד אסף פינק, הגישה עתירה כנגד התקנות הקובעות לראשונה תשלום של אגרה גבוהה בעת הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. 

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

כללי:

במהלך שנת הלימודים טיפלה הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה ב-183 פניות, מתוכם 11 תיקים המתנהלים בערכאות משפטיות. במסגרת זו נכתבו בקליניקה 185 בקשות ומכתבים ו-15 כתבי טענות משפטיים. בנוסף הוגשה עתירה לבג״צ בנושא עקרוני.

הקליניקה סייעה לפונים/ות לקבל ו/או לחסוך, כתוצאה מהטיפול הישיר בתיקים, סך כולל של 946,000 ₪ בשנה זו.

 

פעילות הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה למען דיור ציבורי עבור אמהות עצמאיות

clinic6

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה קידמה בצעד נוסף את מאבקן של אימהות עצמאיות (חד הוריות) המקבלות דמי מזונות מן המוסד לביטוח לאומי, לקבל דיור ציבורי מן המדינה.

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

 

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה פרסמה ממצאים ראשוניים לגבי דפוסי התעסוקה של יוצאי/ות אתיופיה בשוק העבודה הישראלי. הממצאים מבוססים על העבודה השוטפת של הקליניקה במרכזי הקליטה לעולי אתיופיה בעיר ירושלים בארבע השנים האחרונות. הם הוצגו במסגרת המפגש השלישי בסדרה 'כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה', של המרכז לחינוך משפטי קליני, לרגל היום הבינלאומי למאבק בגזענות.  לדף הממצאים

 

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

 

מדי שנה מחולקים כספי הרווחים של מפעל הפיס, בסך של מאות מיליוני שקלים, לטובת פרויקטים בתחומי החינוך, החברה והתרבות ברשויות מקומיות ברחבי הארץ. בשנים האחרונות, רבו המקרים בהם מבקשים נושים של רשויות מקומיות, בעיקר עניות, להטיל עיקולים על כספים אלו על מנת לפרוע את חובותיהן כלפיהם. לאור התעצמותה של התופעה, התבקשה הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה לכתוב חוות דעת בנושא.

 

דבר הצוות

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה מבקשת לשנות את המציאות, חלוקת הכוח ואת תפקיד המשפט בעיצוב היחסים החברתיים.

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, מעניקה סיוע וייצוג משפטי לאנשים החיים בעוני הנמצאים בפריפריה הגיאוגרפית, התרבותית והתעסוקתית של ירושלים. המונח "פריפריה" כפי שבא לידי ביטוי בעבודת הקליניקה, הינו בעצם ביטוי לריחוק של אנשים החיים בעוני ממוקדי הכוח, תעסוקה, השכלה ושירותים חברתיים.

תפקידו של המשפט בחייהם של אלו, בא לידי ביטוי ככוח מאיים ומחליש. הקליניקה מבקש לעשות שימוש במשפט ככלי לשינוי חברתי אך גם ככלי מעצים  בחייהם של אנשים החיים בעוני.

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

אודות הקליניקה 

" לימודי משפטים יכולים להיות עניין מאכזב; עניין של יישום חוקים צרים והליכים שרירותיים במציאות שאינה מסבירה להם פנים, מעין ראיית חשבון שתפקידה להסדיר את ענייניהם של בעלי הכוח ושלעיתים קרובות מבקשת רק להסביר לחסרי הכוח את התבונה והצדק שבמצבם". (ברק אובמה, עורך דין קהילתי)

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה מעניקה סיוע משפטי ללא תמורה לאוכלוסיות מוחלשות המתגוררות בפריפריה של העיר ירושלים. החל ממתן מידע והעלאת מודעות לזכויותיהן, וכלה בייצוג משפטי לרבות בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות במקרים מתאימים.