הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תש"פ

כללי

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה טיפלה במהלך שנת הלימודים ב-253 פניות משפטיות. במסגרת זו נכתבו 236 מכתבים ופניות לרשויות, ונוהלו שישה תיקים בערכאות משפטיות. זהו מספר הפניות הגבוה ביותר שטופל על ידי הקליניקה מאז הקמתה, ככל הנראה בשל משבר הקורונה. לצד זה הובילה הקליניקה חמישה נושאים לשינוי מדיניות ובכלל זה את המאבק המשפטי והציבורי המוצלח בנושא ביטול עיקרון "כפל הקצבאות".

 

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

 

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה פרסמה ממצאים ראשוניים לגבי דפוסי התעסוקה של יוצאי/ות אתיופיה בשוק העבודה הישראלי. הממצאים מבוססים על העבודה השוטפת של הקליניקה במרכזי הקליטה לעולי אתיופיה בעיר ירושלים בארבע השנים האחרונות. הם הוצגו במסגרת המפגש השלישי בסדרה 'כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה', של המרכז לחינוך משפטי קליני, לרגל היום הבינלאומי למאבק בגזענות.  לדף הממצאים

 

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

 

מדי שנה מחולקים כספי הרווחים של מפעל הפיס, בסך של מאות מיליוני שקלים, לטובת פרויקטים בתחומי החינוך, החברה והתרבות ברשויות מקומיות ברחבי הארץ. בשנים האחרונות, רבו המקרים בהם מבקשים נושים של רשויות מקומיות, בעיקר עניות, להטיל עיקולים על כספים אלו על מנת לפרוע את חובותיהן כלפיהם. לאור התעצמותה של התופעה, התבקשה הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה לכתוב חוות דעת בנושא.

 

דבר הצוות

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה מבקשת לשנות את המציאות, חלוקת הכוח ואת תפקיד המשפט בעיצוב היחסים החברתיים.

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, מעניקה סיוע וייצוג משפטי לאנשים החיים בעוני הנמצאים בפריפריה הגיאוגרפית, התרבותית והתעסוקתית של ירושלים. המונח "פריפריה" כפי שבא לידי ביטוי בעבודת הקליניקה, הינו בעצם ביטוי לריחוק של אנשים החיים בעוני ממוקדי הכוח, תעסוקה, השכלה ושירותים חברתיים.

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

אודות הקליניקה 

"לימודי משפטים יכולים להיות עניין מאכזב; עניין של יישום חוקים צרים והליכים שרירותיים במציאות שאינה מסבירה להם פנים, מעין ראיית חשבון שתפקידה להסדיר את ענייניהם של בעלי הכוח ושלעיתים קרובות מבקשת רק להסביר לחסרי הכוח את התבונה והצדק שבמצבם". (ברק אובמה, עורך דין קהילתי)