הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

לגרסה בשפה האנגלית

אודות הקליניקה

הקליניקה לזכויות אדם בין-לאומיות עוסקת בקידום ובהטמעת משפט זכויות האדם הבין-לאומי במשפט הישראלי. בפן העיוני נלמד אודות התפתחות דיני זכויות האדם במשפט הבין-לאומי ועל המוסדות הבין-לאומיים ומנגנוני הדיווח שהוקמו כדי לפקח על היישום של האמנות על ידי המדינות החברות בהן. לצד זאת נתמודד עם המתח שנוצר בשל הפער בין התחייבויות המדינה במישור הבין-לאומי לבין יישומן במישור המקומי, תוך העמקת הדיון בסוגיות העולות מהעבודה המעשית בקליניקה. חלק מהשיעורים יהיו שיעורים "קליניים", בהם הסטודנטים/יות יציגו את העבודה המעשית, תוך שימת דגש, בין היתר, על הפער בין המשפט עלי ספר לבין המשפט בפועל, ואת החסמים המשפטיים המונעים את המימוש המלא של דיני זכויות האדם, כפי שעלו מהניסיון המעשי. 

בפן המעשי נלמד לזהות זכויות אדם מוגנות במשפט הבין-לאומי שההגנה עליהן לוקה בחסר, בין להלכה (בדין הישראלי), בין למעשה (בפרקטיקה של רשויות השלטון). הסטודנטים/יות יפעלו לקידום הזכויות והטמעתן, זאת על ידי ייצוג אנשים שזכויותיהם נפגעו והם זקוקים לסיוע משפטי, וכן על ידי פעילות לשינוי מדיניות במקרים בהם נזהה קשיים רוחביים. במסגרת עבודה זו נעשה שימוש בכלים משפטיים שונים, ובכללם, כתיבת חוות דעת וניירות עמדה משפטיים בסוגיות עקרוניות; פנייה לרשויות מנהליות; הגשת עתירות מנהליות ופתיחה בהליכים בבתי משפט ובתי דין רלוונטיים אחרים.  כלי נוסף הוא ייצוג ארגוני החברה האזרחית בישראל בהליכי הדיווח לוועדות זכויות האדם של האו"ם. בכל אלה, סטודנטים/יות מעורבים/יות בכל שלב ושלב של העבודה, תוך שימת דגש על הקניית ידע משפטי וחשיבה ביקורתית על עולם המשפט.

מנחה קלינית - עו"ד דנה יפה
מנחה אדמית - פרופ' יעל רונן

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

תמונה - קליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

 

מפעילות הקליניקה

הקליניקה  ממשיכה לייצג את משפחות הנעדרים הנמצאים בעזה במספר מישורים. בשנה הקודמת פנתה הקליניקה לקבוצת העבודה בדבר היעלמויות כפויות  (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance) וכן לוועדת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלויות (מכוח הפרוטוקול האופציונלי לאמנה לזכויות אנשים עם מוגבלויות). השנה פנתה הקליניקה לקבוצת העבודה בדבר מעצרים שרירותיים, הפועלת בחסות מועצת זכויות האדם של האו"ם, בטענה כי החזקתם המתמשכת של אברה מנגיסטו והישאם אל-סייד בעזה מהווה מעצר שרירותי ובלתי חוקי. על בסיס זה, הקליניקה ביקשה את התערבות קבוצת העבודה בפתיחה בחקירה בדבר שני המקרים ובקבלת החלטה בדבר הפעולות הנדרשות מצד הגוף המדינתי הרלוונטי – הרשות הפלסטינית – בכדי להביא לקבלת מידע על גורלם של מנגיסטו ואל-סייד ולשחרורם והחזרתם לחיק משפחותיהם בישראל. בהתאם לבקשתנו, ה"מדינה החברה" (כלומר פלסטין) התבקשה, מכוח סעיף 4 לפרוטוקול שעוסק באמצעי ביניים למניעת נזק בלתי הפיך, לנקוט בכל האמצעים הדיפלומטיים, המשפטיים והאחרים ההכרחיים בכדי למנוע נזק בלתי הפיך לאברה ולהישאם.

 

בקשה למעמד מטעמים הומניטריים תידון לגופו של עניין על אף שלא ניתן היה לצרף דרכון בהתאם לדרישות הנוהל.  הקליניקה הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטריים לשני אחים, קטינה בת 17 ובן 19, אשר נולדו בישראל, הורחקו מהוריהם הזרים בצווים שיפוטיים וגדלו בישראל, במשמורת הרווחה, כל חייהם, ואילו מעולם לא הוסדר מעמדם והם חסרי כל מעמד בעולם (stateless). הבקשה המפורטת, המסמכים הרבים שהוגשו והתכתובות של הקליניקה עם גורמי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, הובילו להחלטת הרשות להימנע מדחייה על הסף של בקשת האחים על אף היעדר דרכונים, הנדרשים כתנאי להגשת בקשה כאמור, ואף להחלטה חריגה ביותר של הרשות לדלג על ההליך הרגיל בבקשות מסוג זה, שלוקח זמן רב ואף שנים, ולהעביר את עניינם של האחים ישירות לשלב הסופי של קבלת ההחלטה. כל זאת, לאחר שבתחילה סירבה הרשות אפילו לקבוע תור לאחים לצורך הגשת הבקשה ובהמשך הסתייגה מקבלת הבקשה לבחינה. 

 

חודש היתר שהייה של פונה אשר עמד בפני סכנת גירוש. הקליניקה מסייעת בהליך איחוד משפחות למשפחה בה האם היא פלסטינית תושבת קבע בישראל, אך בעלה וילדיה מנועים מקבלת מעמד של תושבות בישראל, על אף שהם חיים במשך עשרות שנים בישראל כמשפחה, רק משום שנרשמו בעבר ברשות הפלסטינית או התגוררו בה לפני שנים (כיום אין להם כל זיקה לרשות הפלסטינית וכל זיקותיהם המשפחתיות והאחרות הן בישראל). הקליניקה סייעה לבעל ולילדים לחדש את ההיתרים המאפשרים להם לשהות בישראל, כדי שיוכלו להמשיך ולקיים את חיי משפחתם ואת החיים שבנו בישראל במשך שנים. בפרט, הקליניקה הצליחה למנוע מצב בו לאור התנהלות שאינה כדין של רשות האוכלוסין וההגירה, ההיתר של הבעל, אב המשפחה, אינו מחודש והוא הופך לשוהה בלתי חוקי בישראל וחשוף לסכנת גירוש. הקליניקה פעלה מול הרשות ולאור התערבותה אושר לבסוף חידוש ההיתר של האב והוא ממשיך להתגורר בישראל לצד בני משפחתו. 

 

קטין קיבל מעמד של תושב קבע בעקבות המעמד של אביו. הקליניקה סייעה בקבלת מעמד תושבות קבע לילד, בהתאם למעמד אביו ועל אף שאימו בעלת תעודת זהות פלסטינית וללא מעמד בישראל. יצוין כי הוגשה גם בקשה לאיחוד משפחות של האם, כך שתקבל היתר שהייה בישראל כדי להיות עם משפחתה. הבקשה התקבלה ונמסר לקליניקה כי ככל שלא יתקבלו הערות מצד גורמי הביטחון יינתן לה היתר שהייה בישראל. 

 

בית המשפט העליון, קיבל בפסק דינו את הטענות בידיד בית המשפט שהגישה הקליניקה לזכויות אדם בין-לאומיות בשם התנועה לחופש המידע בדבר פגמים בשקיפות של התנהלות יחידת הסייבר. בית המשפט אמנם דחה טענות של העותרים לפיהן היחידה פועלת בחוסר סמכות, אולם הבהיר שמדובר בהפעלת סמכות שלטונית, וקבע שהיחידה צריכה לתקן את הפגמים בשקיפות היחידה, כפי שתוארו בעמדת הידיד שלנו, בין היתר לתעד את כל התוכן שהיא מבקשת להסיר ולפרסם לכל הפחות פרפרזות של תוכן כזה. יחידת הסייבר עדכנה אותנו שהפרקליטות לומדת את פסק הדין, והזמינה אותנו להשתתפות בשולחן עגול שיתקיים בנושא.

לחצו כאן לקריאת המענה של יחידת הסייבר בפרקליטות.

 

משרד הפנים קיבל את בקשתה של הקליניקה לזכויות אדם בין-לאומיות להשיב לפונה של הקליניקה רישיון לישיבה הכולל זכויות רפואיות וסוציאליות. מדובר באם לשני ילדים אזרחים ישראלים, במצב רפואי קשה שסבלה מאלימות מבן זוגה הקודם,שרישיונה נלקח ממנה עקב טעות שנגרמה בעיקר מכך שלא היה לה ייצוג משפטי. תודה רבה לסטודנטים המסורים, יובל אברמוביץ' וקאמי זיסמן, ולתוכנית "יהיה בסדר" בגל"צ, שעזרו לנו לקבל מענה מהיר ממשרד הפנים.

 

שינוי מדיניות 

הקליניקה מסייעת להתארגנות ישראלית של הורים המוחים כנגד מעצרי ילדים פלסטינים הן בגדה המערבית והן במזרח ירושלים ולמען זכויות קטינים פלסטינים בהליך הפלילי (Parents Against Child Detention), לכתוב ולהגיש דו״ח אלטרנטיבי לוועדה לזכויות הילד של האו"ם, המפקחת על יישום האמנה בדבר זכויות הילד. ישראל חברה באמנה ומשתתפת בהליך הדיווח לוועדה לזכויות הילד באו"ם בנוגע ליישום האמנה. הדו"ח האלטרנטיבי יכלול תיעוד וניתוח של הפרות הזכויות הכרוכות בהליכי המעצר והחקירה של ילדים, קטינים, פלסטינים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, כפי שהם מתבצעים על ידי הרשויות הישראליות. הדבר יאפשר להביא את הנושא לתשומת הלב של חברי הוועדה, שהינה ועדת מומחים בינלאומיים, וכן לתשומת הלב של גורמי המדינה הרלוונטיים, אשר יעמדו בפני הוועדה וידרשו להשיב לשאלותיה. זאת, במטרה להביא לשינוי המדיניות הישראלית בתחום זה ולקדם את עמידת המדינה בחובותיה מכוח האמנה ביחס לילדים פלסטינים ואת ההגנה על זכויותיהם. 

 

הקליניקה כותבת דו״ח אלטרנטיבי בנושא זכויות ילדי מבקשי המקלט בישראל, בדגש על התחומים של חינוך, בריאות ורווחה. הדו״ח יוגש לוועדה לזכויות הילד של האו"ם, המפקחת על יישום האמנה בדבר זכויות הילד. הדו"ח יוגש לוועדה במסגרת הליכי הפיקוח על יישום האמנה על ידי ישראל. הדוח יוגש מטעם קואליציית ארגונים העוסקים במבקשי מקלט: א.ס.ף ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים,  קו לעובד ורופאים לזכויות אדם. 

 

בחינה השוואתית של מצב זכויות האדם בעולם 

הקליניקה לוקחת חלק בעבודתה של הוועדה לזכויות האדם באו"ם, במסגרת הליך הפיקוח שלה על יישום האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות על ידי כלל המדינות החברות באמנה. הקליניקה מסייעת לוועדה לזכויות האדם בניתוח של מצב זכויות האדם ויישום האמנה במספר מדינות, באמצעות הכנת השאלונים למדינות המופיעות בפני הוועדה, באופן זה לוקחת הקליניקה חלק באחד המנגנונים המרכזיים לקידום זכויות אדם בעולם. לצד תרומה משמעותית זו למערכת הגלובלית של זכויות האדם, הסטודנטים זוכים ללמוד ולהכיר מבפנים את עבודתה של ועדה חשובה זו, את הדינים הבינלאומיים הרלוונטיים וכן זוכים לנקודת מבט השוואתית לגבי מצב זכויות האדם במדינות אחרות ואופן הבחינה של הוועדה אותן. בתוכנית לוקחות חלק קליניקות מקבילות מפרטוריה, אוסלו וניו יורק (אוניברסיטת קולומביה).