Table of Contents

מבזקי הקליניקה

הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון שלחה מכתב התראה לחנות נוחות בחולון, בעניין הפליה בכניסה וקבלת שירות בחנות

clinic1הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון שלחה מכתב התראה לחנות נוחות בחולון, בעניין הפליה בכניסה וקבלת שירות בחנות. פנייה זו מקורה בסירוב של המוכר לאפשר לפונה להיכנס לחנות או לקבל שירות, תוך שהוא מכנה אותה "קוקסינלית". הפונה הופנתה אל הקליניקה דרך מטה המאבק בזנות ובסחר בבני אדם.

בעקבות תביעה של הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון: חברת "רדיו ללא הפסקה" תפצה סטודנטית ב-25 אלף שקלים

 

Clinic

 

בעקבות תביעה של הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון: חברת "רדיו ללא הפסקה" תפצה סטודנטית ב-25 אלף שקלים

 

דבר הצוות

כולנו כנראה שמענו את הביטוי "רב תרבותיות" יותר מפעם בעבר – בישראל הביטוי הזה אולי מאוד מדובר, אבל לא מאוד מתורגל בפרקטיקה. איך מייצרים מדיניות של רב-תרבותיות? כיצד המשפט יכול לסייע? האם יש קשר הכרחי בין המאבק באפליה ובגזענות לבין קידום מדיניות כזו? הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון מנסה לענות על השאלות המורכבות האלה.

סטודנטים/ות בקליניקה לומדים על סוגיות תיאורטיות של רב-תרבותיות בארץ ובעולם ובמקביל עוסקים בפרויקטים מעשיים שמתרגמים את החקירה התיאורטית הזו למציאות. במסגרת פעילותה, מלווה הקליניקה שורה ארוכה של קהילות ויחידים שמופלים בישראל על בסיס זהותם האתנית, המגדרית והדתית.

כחלק מעבודת הייצוג שמתבצעת בבתי המשפט, בכנסת ובקהילות עצמן, סטודנטים עוסקים במפגש מודע ומכוון עם מי שעשויים להיחשב כ"אחרים" מהם. עם המיוצגים כיום על ידי הקליניקה נמנים ערבים-פלסטינים, יוצאי הקהילה האתיופית, א.נשים טרנסג'נדרים, חברי קהילת העבריים, ועוד.

הקליניקה פועלת תחת ההנחה שקידום מגוון אנושי כרוך גם במגוון אינטלקטואלי, ערך שהקליניקה מטפחת כיוזמה אינטרדיסציפלינרית, ששותפים לה סטודנטים שהם משפטנים ולא משפטנים, ואשר מציעה סל כלים רחב החורג מעבר לייצוג המשפטי, וכולל גם פרויקטים לשינוי מדיניות, ויוזמות לקידום דיאלוג בין-תרבותי. בתוך העשייה הבין-תרבותית,  סטודנטים/ות לומדים להכיר מקרוב פרספקטיבות מתחרות על המציאות, לגשר על פערים וסטריאוטיפים ולחפש אחר המשותף והמקרב.

  • עו"ד ענבר פלד מנחת הקליניקה