קליניקות

דבר הצוות

זכויות האדם לפי המשפט הבינלאומי הינן זכויות היסוד הבסיסיות ביותר, כפי שהוגדרו על ידי הקהילה הבינלאומית, ובכללה מדינת ישראל. ייחודה של הקליניקה הזו טמון בפעולתה לקדם זכויות אלה בישראל, תוך כדי בחינה מתמדת של האופן בו עומדת מדינת ישראל במחויבויות שהיא לקחה על עצמה על פי הדין הבינלאומי.

דוגמאות מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תש"פ

כללי

במהלך שנת הלימודים טיפלה הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון ב-31 תיקים ובכלל זה שני תיקים שהתנהלו בערכאות משפטיות. בנוסף קידמה הקליניקה שבעה נושאים לשינוי מדיניות בהם עסקה  באפליית חרדיות מזרחיות במערכת החינוך, בית תפילה למוסלמים בבית החולים ועוד.

ייצוג וסיוע משפטי לפונים/ות

דוגמאות מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תש"פ

כללי

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות טיפלה במהלך שנת הלימודים תש״פ ב-67 פניות משפטיות, במסגרתן נכתבו למעלה מ-81 מכתבים ובקשות לרשויות. מכלל תיקים אלה ניהלה הקליניקה 18 תיקים בבתי משפט והובילה שישה נושאים לשינוי מדיניות ובכלל זה הקמת ועדת חריגים לעובדים עם מוגבלות בשירות המדינה.

ייצוג וסיוע משפטי לפונים/ות

דוגמאות מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תש"פ

כללי

הקליניקה לנשים וכלכלה טיפלה במהלך שנת הלימודים ב-110 פניות משפטיות, במסגרתן נכתבו למעלה מ-51 מכתבים ובקשות לרשויות וכן נוהלו חמישה תיקים בערכאות משפטיות. לצד זה הובילה הקליניקה שישה נושאים לשינוי מדיניות ובכלל זה השתתפה במאבק המשפטי המוצלח לביטולן של התקנות לשעת חירום שלמעשה ביטלו את הדרישה לקבל היתר להוצאה לחל"ת של עובדות המוגנות על פי חוק עבודת נשים.

ייצוג וסיוע משפטי לפונים/ות

דוגמאות מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תש"פ

כללי

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות טיפלה במהלך שנת הלימודים ב-30 פניות משפטיות, במסגרתן נכתבו למעלה מ-20 מכתבים ובקשות לרשויות.

בנוסף כתבה הקליניקה שני דו"חות צללים אשר צפויים להיות מוגשים בשנת הלימודים תשפ"א ולקחה חלק בפרויקט ייחודי העוסק בהשוואה של מצב זכויות האדם בעולם.