קליניקות

המוסד לביטוח לאומי יספק מתורגמנים לשפה הערבית בוועדות רפואיות

clinic3

בעקבות פניית הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה, התחייב המוסד לביטוח לאומי לקיים את חובתו ולהזמין מתורגמנים לשפה הערבית לוועדות הרפואיות בסניפי מזרח ירושלים, זאת לאחר שלא עשה כן ופעל בניגוד להסכמה אליה הגיעו עם המוקד להגנת הפרט בבג"צ.

דבר הצוות

זכויות האדם לפי המשפט הבינלאומי הינן זכויות היסוד הבסיסיות ביותר, כפי שהוגדרו על ידי הקהילה הבינלאומית, ובכללה מדינת ישראל. ייחודה של הקליניקה הזו טמון בפעולתה לקדם זכויות אלה בישראל, תוך כדי בחינה מתמדת של האופן בו עומדת מדינת ישראל במחויבויות שהיא לקחה על עצמה על פי הדין הבינלאומי.

דוגמאות מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תש"פ

כללי

במהלך שנת הלימודים טיפלה הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון ב-31 תיקים ובכלל זה שני תיקים שהתנהלו בערכאות משפטיות. בנוסף קידמה הקליניקה שבעה נושאים לשינוי מדיניות בהם עסקה  באפליית חרדיות מזרחיות במערכת החינוך, בית תפילה למוסלמים בבית החולים ועוד.

ייצוג וסיוע משפטי לפונים/ות

דוגמאות מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תש"פ

כללי

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות טיפלה במהלך שנת הלימודים תש״פ ב-67 פניות משפטיות, במסגרתן נכתבו למעלה מ-81 מכתבים ובקשות לרשויות. מכלל תיקים אלה ניהלה הקליניקה 18 תיקים בבתי משפט והובילה שישה נושאים לשינוי מדיניות ובכלל זה הקמת ועדת חריגים לעובדים עם מוגבלות בשירות המדינה.

ייצוג וסיוע משפטי לפונים/ות