הקליניקה לנשים וכלכלה

 

הקליניקה לנשים וכלכלה בוחנת שאלות הקשורות לנשים בעסקים, בעבודה, בכלכלה הביתית ובקביעת המדיניות התקציבית. כך, היא משמשת כפלטפורמה לעבודה מעשית ולחשיבה ביקורתית על סוגיות מרכזיות במדיניות הכלכלית-חברתית מנקודת מבט מגדרית.

הקליניקה עוסקת בחלוקה המגדרית של העבודה בשכר ולא בשכר, בחסמים תעסוקתיים מגוונים, במיצובן ואפלייתן של נשים בשוק העבודה, בהסללתן למקצועות "נשיים" שמתוגמלים בחסר, בעיצוב מדיניות כלכלית רגישה מגדרית ובאופן שבו תוכניות כלכליות לאומיות משפיעות על חייהן של נשים

תשומת לב מיוחדת מוקדשת לנשים מאוכלוסיות מוחלשות על רקע חברתי וכלכלי, הסובלות מתנאי העסקה פוגעניים, ובעיקר לנשים בירושלים ובסביבתה.

בהקשרים נוספים תעסוק הקליניקה בבחינה של הסדרים כלכליים המשפיעים על שילוב של נשים בעשייה כלכלית, בחינת תקציבים של רשויות מקומיות בהיבט מגדרי , רכש ממשלתי ועירוני מעסקים בעלות נשים , סוגיות של אלימות כלכלית נגד נשים . 

הפעילות משלבת סיוע משפטי פרטני, קבלת קהל במוקדים ברחבי ירושלים וכן פעילות משפטית לקידום שינוי מדיניות, בשלל כלים – קידום חקיקה, פרסום חוות דעת ודו"חות מיוחדים, שיתופי פעולה בין-ארגוניים, עתירות ועוד.  

מנחה קלינית - עו"ד דנה גינוסר
מנחה אקדמי - ד"ר אבישי בניש

קישור לפייסבוק

״ראשית אבקש להודות לח"כ מיכל רוזין על שהרימה את הכפפה וסייעה לי באמצעות הקליניקה המשפטית לממש את זכויותיי. הדבר אינו ברור מאליו ועל כך אני מודה לך. לקליניקה המשפטית ולעו"ד דנה גינוסר שבראשה, אבקש להודות על סיועכם, סבלנותכם ועל טיפולכם המסור [פונים כותבים על הקליניקה]

 

תמונה- הקליניקה לנשים וכלכלה