הישגים בולטים

שיפורים משמעותיים לטובת עובדות בנוהל העבודה למתן היתרים להוצאה לחל"ת בתקופת הקורונה וזאת בעקבות פעילות של הקליניקה לנשים בכלכלה, כשותפה במסגרת פורום ארגוני זכויות עובדים ועובדות. הקליניקה נטלה חלק ב פנייה בהולה שעניינה התנגדות למתווה מדיניות שפרסם משרד העבודה והרווחה בנושא טיפול בבקשות של מעסיקים להוצאת עובדיםות לחל"ת. בפנייה נדרש המשרד להקשיח את התנאים בהם יינתן היתר להוצאת עובדת מוגנת לחל"ת; להימנע ממתן היתר "מרוכז"; לקיים הליך הוגן שיגן על זכויות העובדת ויאפשר לה להתגונן כראוי בפני בקשת המעסיק ולתרגם את הנוהל לשפות נוספות. בעקבות הפנייה הוזמן הפורום למפגש שולחן עגול עם בכירי מינהל האכיפה וההסדרה במשרד. בעקבות פנייה נוספת והשולחן העגול פורסם נוהל מיוחד לבדיקת בקשות בתקופת הקורונה, אשר תורגם ל -4 שפות; מעסיקים חויבו לתת קדימות להחזרת עובדות מוגנות מחל"ת ונעשו מאמצים ליידע עובדות על זכויותיהן באמצעות פרסומים שונים. בהמשך, נוספו תוספות חשובות לנוהל העבודה של הממונה ולשאלונים, ובהן הבהרה בדבר זכויותיה של העובדת, וכן על אפשרותה לערוך את השיחה במועד אחר ובשפה שנוחה לה. 

 

בעקבות עתירה שהגיש פורום הארגונים למען זכויות עובדים, בו חברה הקליניקה לנשים וכלכלה, בוטלו התקנות לשעת חירום שאפשרו לפטר נשים בהריון או אחרי לידה ללא קבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה. בעקבות התקנת תקנות שעת חירום (חוק עבודת נשים), שלמעשה ביטלו את החובה לקבל היתר לפני הוצאה לחל"ת של עובדות מוגנות על פי חוק עבודת נשים (בעיקר עובדות בהריון, בטיפולי פוריות ואחרי חופשת לידה), הוגשה עתירה לבג"ץ על-ידי פורום הארגונים שבו חברה גם הקליניקה לנשים וכלכלה, אשר סייעה בהכנת העתירה. בעקבות העתירה הודיעה המדינה על ביטול התקנות 11 ימים לאחר התקנתן. לאחר דיון ממושך, שהתמקד בדרישתנו מהמדינה לתקן את נזקי התקנות, העתירות נמחקו בהסכמה תוך שמירה על טענות העותרות, ובהסתמך על התחייבות של הגורמים הרלוונטיים ממשרדי הממשלה להתייצב בדיון בוועדת הכנסת למעמד האישה ולשוויון מגדרי. עו"ד דנה גינוסר מהקליניקה ייצגה את פורום הארגונים בדיוני ההמשך בכנסת, והציגה את נייר העמדה המשותף של הפורום, אשר נכתב בקליניקה, ובו פירוט של נזקי התקנות והפתרונות המוצעים, שרובם אומצו ויושמו על ידי הממונה על חוק עבודת נשים.