דבר הצוות

 

המושג "כלכלה" מעורר בנו מחשבות על בנקים, בורסה, מסים, תקציב המדינה... למען האמת, הכלכלה היא חלק מחיי היומיום של כולנו - העבודה שלנו, תלוש השכר, הקניות במכולת, ההוצאות, החסכונות, החובות., ו .. מה לכל אלה ולמגדר? 

הכלכלה והמגדר נפגשים במקומות שבהם מתקבלות החלטות לגבי תקציבי הממשלה והרשויות המקומיות המשקפים סדרי עדיפויות המשפיעים על חיינו; באופן שבו מערכת הבנקאות מתייחסת לחובות של נשים שהן תוצאות של אלימות כלכלית שהופעלה נגדן על ידי בני זוג; במקום שבו נשים צעירות מתמודדות עם הליכי הוצאה לפועל שנפתחו נגדן בשל חובות שאינם שלהן; בקשיים הייחודיים העומדים בפני עסקים בבעלות נשים המתמודדים במכרזי רכש ממשלתי ומקומי.  

הכלכלה והמגדר נפגשים גם בשוק עבודה שבו שיעור ההשתתפות של נשים עדיין נמוך משמעותית מזה של גברים, שבו נשים מוסללות ל"גטאות ורודים" של מקצועות נשיים, חיוניים אך בלתי מתגמלים. שוק עבודה שבו ניצבים בפני נשים חסמים משמעותיים - פערי שכר, הפליה על רקע מין, הורות, הריון, הטרדה מינית, חוסר התאמה לצרכים של הורים. שוק עבודה שבו נשים רבות מביטות למעלה ורואות את תקרת הזכוכית, בדירקטוריונים ובמשרות בכירות, אך רבות עוד יותר מבוססות ברצפת הבוץ ונאבקות על קיום בכבוד - שכר מינימום והבטחת הכנסה. שוק עבודה שבו רוב עובדות הקבלן הן נשים, שבו נשים השייכות לאוכלוסיות מודרות ומופלות סובלות מהעסקה פוגענית ומהפרה שיטתית של חוקי המגן, אפילו של חוק שכר מינימום. כל אלה משפיעים על כולנו - נשים וגברים. 

הקליניקה עוסקת בהיבטים השונים של הפערים המגדריים בשוק העבודה ובעולם הכלכלי ושואפת לשנות את הדפוסים המאפשרים את המשך קיומם של פערים אלה, בעזרת כלים משפטיים ואחרים - ייצוג פרטני, עתירות עקרוניות, עבודה קהילתית עם קבוצות נשים, הנגשת זכויות, כתיבת הצעות חוק, חוות דעת וניירות עמדה, שינוי מדיניות בכנסת ובמשרדי הממשלה ושיתופי פעולה בין-ארגוניים.