Table of Contents

מבזקי הקליניקה

נוהל הוצאת תעודת זהות שונה בעקבות פניית הקליניקה

clinic6

 

נוהל הוצאת תעודת זהות שונה בעקבות פניית הקליניקה לזכויות בני נוער וצעירים במצבי סיכון, כך שגם קטינים חסרי עורף משפחתי או מנותקי קשר מההורים שלהם יוכלו להוציא ת.ז.

דבר הצוות

כולנו היינו ילדים. אבל האם אנחנו מצליחים לזכור באמת מה זה להיות ילד, איך זה להיות נערה בת 16?

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער מתמקדת בעבודה משפטית עם ילדים ונוער בסיכון וקידום זכויותיהם. מתן ייצוג וסיוע משפטי לנוער בסיכון הוא מאתגר במיוחד עבור עורך דין. האם מה שאנחנו מאמינות שטוב בשביל נערה בת 16, הוא גם מה שהיא חושבת ורוצה? האם נערים ונערות זכאים לפרטיות, או שזכותנו כמבוגרים לדעת הכל כדי להגן עליהם? האם נער או נערה מתחת לגיל 18 מסוגלים לקבל החלטות מהותיות על חייהם ועל גופם? אלו רק חלק מהשאלות שמעסיקות אותנו בקליניקה וכעורכות דין בתחום בכלל.

ילדים ונוער, ובפרט ילדים ונוער בסיכון, אינם מודעים לזכויותיהם, לאפשרויות הפניה לסיוע משפטי או בכלל לעובדה שהבעיה עמה הם מתמודדים היא בעיה משפטית. כחלק מפעילות הקליניקה, אנו משתדלות להנגיש את עולם המשפט לנערים ונערות, לייצר שפה משותפת ולהעלות את המודעות שלהם לזכויות ולחוק.

במסגרת פעילות הקליניקה, סטודנטים פועלים במוקדים שונים ברחבי ירושלים ובשיתוף עם עמותות וארגונים, עיריית ירושלים, חסות הנוער ושירות המבחן לנוער.  בנוסף, אנו פועלים על מנת להביא תובנות מהעבודה בשטח ומחשבות של ילדים ונוער גם לפתחם של מקבלי ההחלטות, ובכך לשנות מדיניות ומציאות בנושאים המטרידים אותם.

תמונה עורכת דין רייכנברג מנחת הקליניקה לזכויות ילדים ונוער