קליניקות

הקליניקה לדיני סחר והשקעות בינלאומיים

אודות הקליניקה

הקליניקה מאפשרת לתלמידים/ות לבצע עבודה משפטית מתקדמת בתחום דיני הסחר וההשקעות הבינלאומיים בשיתוף משרדי ממשלה הנוגעים בדבר וגורמים נוספים מישראל ומחו"ל, בדגש על הליכי יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי (World Trade Organization - WTO) וסכסוכי השקעות, ולרכוש מומחיות הרלבנטית למגזר הציבורי ולמגזר העסקי גם יחד. דגש נוסף של עבודת הקליניקה הוא על המשמעות החברתית הרחבה של דיני הסחר וההשקעות והשפעתן על נושאי חברה וסביבה.