קליניקות

זכויות נשים בעלות עסקים המתמודדות במכרזי רכש

clinic1

נשים רבות בעלות עסקים, לא יודעות שכאשר הן ניגשות למרכז רכש ממשלתי או מקומי, יש להן הטבות שהן יכולות ליהנות מהן. הקליניקה לנשים וכלכלה פרסמה מסמך שמטרתו להביא לידיעתן של נשים בעלות עסקים המתמודדות במכרזי רכש ממשלתיים ומקומיים מה הן זכויותיהן. 

מפגש שני "כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה" בנושא: התייחסות המשפט הישראלי ל"בגירים – צעירים"

מיקום: 
חדר 405, בית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית- קמפוס הר הצופים.
ג', 20/03/2018 - 16:00

 

המרכז לחינוך משפטי קליני מזמין את הציבור למפגש השני בסדרת המפגשים על סוגיות חברתיות בוערות בסדר היום הישראלי "כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה" באירוח הקליניקה לזכויות ילדים ונוער.
המפגש יתקיים ביום ג', ה- 20.3.18, בין השעות 16:00-18:00, בבית מאירסדורף, באוניברסיטה העברית- קמפוס הר הצופים.

 

ההתייחסות לקבוצת הגיל של בני 18-25,  גיל הביניים שאחרי תקופת הילדות, מעסיקה הן את אנשי המדע העוסקים בהתפתחות נפש האדם, הן מי שאחראים על קביעת מדיניות החברתית בנוגע לקבוצה זו והן את אנשי המשפט.  

ועדת האו"ם למיגור אפליה נגד נשים מקבלת את המלצות דו"ח הקליניקה לזכויות בינלאומיות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

clinic6

ביום ב' ה- 20.11.2017, פרסמה ועדת האו"ם למיגור אפליה נגד נשים את הערותיה המסכמות ביחס לישראל. בהמלצותיה, הביעה הועדה לראשונה דאגה מכך שהמדינה נמנעת מלנקוט צעדים קונקרטיים כנגד אפליית נשים חרדיות על ידי המפלגות החרדיות (ש"ס ויהדות התורה).

 

אפליה זו מתבטאת בהוראה פורמלית בתקנוני המפלגות שמחריגה נשים חרדיות מהזכות להצטרף כחברות במפלגה ולהיבחר במסגרתה לכנסת. הועדה המליצה למדינה לערוך תיקוני חקיקה שיחייבו פסילה של מפלגות פוליטיות שתקנוניהן מונעים מנשים להצטרף כחברות במפלגה ועל ידי כך להיבחר במסגרתה לכנסת או לרשויות המוניציפליות, בניגוד לסעיף 7 לאמנה ולחוקי היסוד, ובפרט חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

כללי:

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער טיפלה במהלך שנת הלימודים ב-90 פניות משפטיות, מתוכן 14 תיקים שהתנהלו בערכאות משפטיות. לצד זה הובילה הקליניקה ארבעה נושאים לשינוי מדיניות ובכלל זה קידום טיפול נפשי לקטינים ללא הסכמת הוריהם והפרטת המעונות הנעולים.

הקליניקה קיימה סדנאות ״דיני רחוב״ בשלושה מוקדים שונים:

א. שירות המבחן לנוער מערב ירושלים

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה תשע"ט

  1. הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות ערכה חוברת זכויות לסטודנטים עם מוגבלות, שהופקה בשיתוף עם סמ"ן - סטודנטים מובילים נגישות

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

כללי:

בשנת הלימודים תשע״ח טיפלה הקליניקה לנשים וכלכלה ב-150 פניות משפטיות, חלקן הגדול במסגרת תוכנית הפונה לקהל היעד של אימהות חד הוריות. בכלל זה נכתבו 30 פניות ובקשות משפטיות. בנוסף ניהלה הקליניקה שני תיקים בערכאות משפטיות. כחלק מהתוכנית ובמסגרת reaching out לקהילה קיימה הקליניקה מספר הרצאות לנשים חד הוריות אודות זכויותיהן.

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

כללי:

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי טיפלה השנה ב-35 תיקים, מתוכם 20 תיקים פליליים בבתי משפט. מתוך עשרה התיקים שהסתיימו השנה, שישה הסתיימו בחזרה מכתב אישום וארבעה בהסדרי טיעון (בהם נפסק שירות לתועלת הציבור או מאסר על תנאי).

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

כללי:

השנה טיפלה הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות ב-15 תיקים משפטיים, מתוכם שני תיקים בערכאות משפטיות. במסגרת טיפול זה נכתבו 45 מכתבים ובקשות לגורמים שונים ולרשויות הרלוונטיות. לצד זאת, הובילה הקליניקה מספר פרויקטים מערכתיים לשינוי מדיניות.

 

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

כללי:

במהלך שנת הלימודים טיפלה הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה ב-183 פניות, מתוכם 11 תיקים המתנהלים בערכאות משפטיות. במסגרת זו נכתבו בקליניקה 185 בקשות ומכתבים ו-15 כתבי טענות משפטיים. בנוסף הוגשה עתירה לבג״צ בנושא עקרוני.

הקליניקה סייעה לפונים/ות לקבל ו/או לחסוך, כתוצאה מהטיפול הישיר בתיקים, סך כולל של 946,000 ₪ בשנה זו.

 

סיקורים תקשורתיים של פעילות המרכז הקליני בשנה"ל תשע"ו

 

  1. עו"ד באנה שגרי-בדארנה מהקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות, השתתפה ביום ה-25.11.15 (היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות נגד נשים) בראיון בשפה הערבית בתוכנית הבוקר של אימאן אלקאסם ברשת קול ישראל. במסגרת הראיון, עו"ד שגרי-בדארנה התייחסה לפעילות הקליניקה בהקשרים מגדריים.