מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בתשע"ה

 • הקליניקה ערכה חוות דעת בעניין רכש מקומי. חוות הדעת כוללת פרק הגדרות של עסקים קטנים ורכש מקומי; התייחסות למצב הקיים - כשלים ופתרונות קיימים; ורשימת המלצות חשובה וארוכה בסופה לקובעי מדיניות. לחוות הדעת
   
 • הקליניקה פנתה בשנה"ל תשע"ה ליועץ המשפטי למשרד הכלכלה, בחוות דעת בעניין הצעת חוק עסקים קטנים. למכתב ר'
   
 • הקליניקה ניסחה נייר עמדה בנוגע לזכות להתפתחות כלכלית, המתייחסת, בין היתר לזכות זו בהקשר של עסקים קטנים ובינוניים, א/נשים מבוגרים ועוד.  לנייר עמדה.
   

עדכונים מפעילות הקליניקה בתשע"ד

 1. הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית ניסחה חוות דעת לעידוד רכש מקומי, על רקע הגשת הצעת חוק הרשויות המקומיות (העדפה במכרז לתושבי רשות מקומית המצויה בתחום אזור עדיפות לאומית), התשע"ד–2013. לחוות הדעת לחצו כאן.
   

 2. הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית פנתה יחד עם האגודה לזכויות האזרח לעיריית ירושלים, בבקשה למיצוי הליכים טרם הגשת עתירה מנהלית, בנושא אי מתן/חידוש רישיונות עסק לרוכלים במזרח ירושלים. למכתב ראה כאן.
   
 3. במהלך שנת הלימודים תשע"ד הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית עבדה על נוסח להצעת חוק לתיקון חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995. על פי ההצעה, זכאים לדמי אבטלה יוכלו לקבל את דמי האבטלה כסכום אחד מהוון בתחילת תקופת הזכאות וזאת לצורך פתיחת עסק או העסקה עצמית. להצעה ראה כאן.

עדכונים מפעילות הקליניקה בתשע"ג

 1. התכתבויות עם המוסד לביטוח לאומי: הצעה להיוון דמי אבטלה כמענק להקמת עסק קטן (13.1.13).
   
 2. מכתב לעיריית ירושלים: פינוי הרוכלים מרחוב סולטן סולימאן (27.3.13).
   
 3. נייר עמדה: הצעת הגדרה לעסק חברתי (אוגוסט 2012).
   

 
דפי מידע:

 1. דף מידע: חוזים (מעודכן למאי 2013).
   
 2. דף מידע: דרכי התאגדות (מעודכן למאי 2013).
   
 3. דף מידע: ארנונה (מעודכן למאי 2013).
   
 4. דף מידע: שילוט עסקים (מעודכן למאי 2013).
   
 5. דף מידע: נזיקין וביטוח (מעודכן למאי 2013).
   
 6. דף מידע: אמצעי תשלום מתוקן (מעודכן למאי 2013).
   
 7. דף מידע: דיני עבודה (מעודכן למאי 2013).
   
 8. דף מידע: רישיון עסק (מעודכן למאי 2013).
   
 9. דף מידע: הגנת הצרכן וביטול עסקאות (מעודכן למאי 2013).