הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית

 

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית ערכה חוות דעת המציעה פתרונות לקידום רכש מקומי ברשויות מקומיות, דרך תיקוני חקיקה וקידום הצעת חוק חדשה. חוות הדעת נכתבה על ידי הסטודנטים/יות בקליניקה, בהנחיית עו"ד לנא ורור ופרופ' ברק מדינה. חוות הדעת דנה בחסמים העומדים בפני עסקים קטנים מקומיים בנגישות למכרזי רשות ועל דרכים מוצעות לפתרון חסמים אלו ומתן עדיפות לעסקים מקומיים קטנים.

 

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בתשע"ה

  • הקליניקה ערכה חוות דעת בעניין רכש מקומי. חוות הדעת כוללת פרק הגדרות של עסקים קטנים ורכש מקומי; התייחסות למצב הקיים - כשלים ופתרונות קיימים; ורשימת המלצות חשובה וארוכה בסופה לקובעי מדיניות. לחוות הדעת
     
  • הקליניקה פנתה בשנה"ל תשע"ה ליועץ המשפטי למשרד הכלכלה, בחוות דעת בעניין הצעת חוק עסקים קטנים. למכתב ר'

דבר הצוות

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית מסייעת לבעלי/ות עסקים קטנים, ליזמים/ות מקבוצות מוחלשות וכן לעסקים חברתיים. הסיוע המשפטי ניתן החל מהשלב הראשוני של גיבוש הרעיון לעסק וכן במהלך חיי העסק.