מיני-קליניקה בנושא יישוב סכסוכי סחר בין-לאומיים

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

כללי:

ה״מיני קליניקה" הינה קליניקה ייחודית הפעילה בתחום המשפט הכלכלי הבינלאומי. מספר מצומצם של סטודנטים/ות (עד שמונה) עוברים הכשרה אקדמית בסמסטר א', ועובדים בפעילות קלינית בסמסטר ב'. המדובר בעבודה משפטית מתקדמת בתחום דיני הסחר הבינלאומי והשקעות בינלאומיות, עם ממשקים לנושאי סביבה, בריאות ומדיניות ציבורית בכלל. בשנה הראשונה של הקליניקה, הפעילות נעשתה בשיתוף משרדי ממשלה הנוגעים בדבר, ובעיקר משרד הכלכלה, בדגש על השתתפות בהליכי

"מיני-קליניקה" בנושא יישוב סכסוכי סחר בין-לאומיים

אודות הקליניקה

המיני-קליניקה תאפשר לתלמידי/ות לבצע עבודה משפטית מתקדמת בתחום דיני הסחר הבינלאומי בשיתוף משרדי ממשלה הנוגעים בדבר, ביחס להליכי יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי (World Trade Organization - WTO), ולרכוש מומחיות הרלבנטית למגזר הציבורי ולמגזר והעסקי גם יחד.