הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בתשע"ז

  1. במהלך שנת הלימודים תשע"ז יוצגו 35 נאשמים וחשודים בהליכים פליליים. בתיקים אלו נכתבו 87 מסמכים משפטיים (ובכלל זה כתבי בית דין). 

     

  2. ב-12 מהתיקים תוקן כתב האישום ונחתמה עסקת טיעון, בארבעה מהתיקים נמחק כתב האישום, בתיק אחד עוכבו ההליכים ותיק אחד נסגר בשל אי הרשעה. יתר התיקים עדיין מתנהלים.

     

הליך פלילי

 

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי, הובילה לביטול כתב אישום כנגד נאשם חרדי מארה"ב, אשר הואשם בתקיפת שוטר במהלך הפגנה

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי, ייצגה פונה חרדי אשר הגיע לישראל לפני מספר חודשים במטרה להשתקע בה, ואינו דובר עברית שוטפת. במהלך סיור תמים ברחובות העיר ירושלים, הפונה נקלע להפגנה של העדה החרדית שנערכה במקום, ובסופו של יום, ולאחר דין ודברים עם שוטר ששהה במקום, הוגש כנגדו כתב אישום.

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי

אודות הקליניקה

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי משלבת למידה תיאורטית עם עבודה מעשית על תיקים פליליים. הקליניקה שמה לה למטרה לפתוח בפני הסטודנטים/ות צוהר לעולם הייצוג בפלילים, והקניית ידע מעשי ועיוני אגב דיון שוטף בשאלות עקרוניות העולות במפגש שבין התיאוריה והפרקטיקה.

 דרכי עבודה בקליניקה: