הרשמה לקליניקות המשפטיות לשנה"ל תשע"ט

פתיחת ההרשמה לקליניקות המשפטיות לשנה"ל תשע"ט 2018-2019

מפגש הסבר על הקליניקות יתקיים ב-11/6 יום ב' בין השעות 19:00-20:30 בחדר 315

ב- 4.6.18 תיפתח ההרשמה לקליניקות המשפטיות לקראת שנה"ל תשע"ט.    

ההרשמה הנה מקוונת ופתוחה בין התאריכים- 04-21.06.2018  

רישום קישור לטופס הרישום

  

התכניות הקליניות בפקולטה למשפטים בירושלים מאפשרות לסטודנטיות וסטודנטים חוויה לימודית ייחודית המשלבת לימוד עיוני עם עבודה מעשית. העבודה המעשית מתמקדת במתן סיוע משפטי למגוון אוכלוסיות ובתחומי דעת שונים, ותוך שימוש בכלים משפטיים שונים. במסגרת השתתפותכן/ם בקליניקות תחשפו לעולם עריכת הדין באופן כללי ובין השאר לעריכת דין חברתית. במסגרת התכניות תשתמשו בידע של המשפט עליי ספר שאתם/ן לומדים בכיתה ותראו כיצד הוא פועל במציאות. כך, תלמדו, על הכוח ועל המגבלות של המשפט, וכן תשתתפו בחשיבה תיאורטית בתחומים שאינם נלמדים במסגרות אחרות של הפקולטה.

העבודה הצמודה עם אנשי ונשות הסגל הקליני והסגל האקדמי המלווה מטעם הפקולטה, שיטת הלימוד הייחודית המאפיינת את הקליניקות, המפגש עם הלקוחות והעבודה המעשית – כל אלה הופכים את ההשתתפות בקליניקה לחוויה משמעותית ביותר לכל סטודנט/ית למשפטים. אנחנו מזמינים אתכן/ם להצטרף למערך זה בשנת הלימודים הקרובה.

ההרשמה פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות המסיימים שנים א' ו-ב' (תלמידי ב' ו-ג' בשנה"ל תשע"ט) וכן לסטודנטיות/ים העולות/ים לשנה ד' מלאה. יודגש, כי תינתן עדיפות לסטודנטיות/ים העולות/ים לשנים ג' ו-ד', וכן לסטודנטים/יות מהתכנית המשולבת של עבודה סוציאלית העולים/ות לשנה ב'. המדיניות הנה שלא לאפשר לסטודנטיות/ים שלקחו חלק בקליניקה בעבר להירשם לקליניקה נוספת, אלא בנסיבות יוצאות דופן.

בשנת הלימודים הקרובה צפויות לפעול 9 קליניקות ומיני קליניקה לפי הפירוט הבא:

 1. הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות
 2. הקליניקה לזכויות ילדים ונוער
 3. הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות
 4. הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי
 5. הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה
 6. הקליניקה לנשים וכלכלה
 7. הקליניקה לרב תרבותיות והמגוון
 8. קליניקת החפות
 9. הקליניקה לזכויות דיגיטליות ולזכויות אדם במרחב הסייבר
 10. מיני קליניקה בנושא יישוב סכסוכי סחר בין-לאומיים  

 

השתתפות בכל אחת מהקליניקות הנה בהיקף של 6 נ"ז ההשתתפות בקליניקות כרוכה במפגש עיוני שבועי (שהנוכחות בו היא חובה) וכן בעבודה מעשית בהיקף של ארבע עד שש שעות בשבוע בממוצע, זאת בהנחיה של עורך/ת הדין הקליני/ת. בחלק מהקליניקות יוכלו סטודנטים/יות לכתוב עבודה בהיקף של סמינריון ולקבל עבורה 2 נ"ז נוספות.

ההשתתפות במיני קליניקה היא בהיקף של 4 נ"ז. ההשתתפות מותנית בקורס קדם של פרופ' ברודי בנושא דיני סחר בינלאומי ותעשה בה עבודה מעשית בסמסטר ב' של שנה הבאה.

פרטים נוספים לגבי הקליניקות מצויים במסמך המצורף, בו גם מצויות הדרישות הספציפיות לכל קליניקה, כולל דרישות קדם והמלצות.

 

להלן פרטים על הליך ההרשמה:

 • ההרשמה נעשית באופן מקוון דרך אתר הפקולטה וכן, במקביל, באמצעות הגשת מסמכים מודפסים כמפורט להלן.
 • בטופס ההרשמה המקוון נא ציינו שלוש קליניקות לפי סדר עדיפות ( 1 = עדיפות עליונה).
 • בנוסף, על הנרשמים לקליניקות להעביר לתא המרכז לחינוך משפטי קליני (תא 107) את המסמכים הבאים בעותק קשיח, וכן לצרף במקביל בטופס הרישום המקוון את המסמכים וכו'
 1. קורות חיים מעודכנים, כולל ת.ז, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד ושנת לימודים בפקולטה. 
 2. תמונת פספורט.
 3. טקסט בהיקף של עד עמוד אחד בו הנכן/ם נדרשות/ים לנמק את בחירתכן/ם להירשם לקליניקות, ולציין את הסיבות לסדרי העדיפויות.
 4. גיליון ציונים.
 • לאחר ההרשמה יבחנו המסמכים המצורפים ועל בסיסם תתקבל החלטה ראשונית על קבלה לקליניקות.
 • בחלק מהקליניקות יתקיימו ראיונות למועמדות/ים ו/או ראיונות חלקיים שימצאו מתאימים. יתכן ויתקיים גם  סבב ראיונות שני. הודעה בנוגע למועדי הראיונות האישיים תישלח בדוא"ל. יודגש, כי יש קליניקות שבהן לא מבוצע ראיון ואיננו מתחייבים/ות לראיון לכל מי שנרשם/ת.  
 • מספר הסטודנטיות/ים השנה יעמוד על 10-20 לקליניקה. 
 • הודעה רשמית על קבלה תישלח בדוא"ל. הנכן/ם נדרשות/ים לענות באישור השתתפות, גם הוא בדוא"ל.
 • למרות הנוהל הקיים בקורסים אחרים באוניברסיטה, אין לבטל השתתפות בקליניקה או לפרוש מקליניקה לאחר מתן אישור השתתפות, אלא באישור המנהל האקדמי של המרכז. זאת הואיל ובניגוד לקורסים אחרים הסטודנטים/יות בקליניקות מבצעים עבודה עם אנשים ויש לנו מחויבות כלפיהם והשנה מתוכננת בהתאם. בנוסף, על בסיס האישור נדחית קבלה של מועמדים/ות אחרים/ות.
 • שעות הקורס העיוני של הקליניקות השונות יפורסמו עם פרסום השנתון ופתיחת ההרשמה של הפקולטה.
 • שימו לב כי למרבית התכניות הקליניות דרישות קדם שניתן לקיימן גם במקביל ללימודים בקליניקה.

לשאלות, ייעוץ והבהרות ניתן לפנות לריקי קמחי, באמצעות המייל: law_clinics@savion.huji.ac.il

 

רשימת הקליניקות לשנת תשע"ט

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

עוד מימיה הראשונים, מדינת ישראל התמודדה עם פערים חברתיים בין קבוצות אוכלוסייה מגלי הגירה שונים. בשנים האחרונות אנו עדים להתרחבות פערים אלו, אשר דוחקים אוכלוסיות מוחלשות לשולי החברה ולפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. ניתוח הפריפריה בישראל חושף קשר מיוחד בין מקום גיאוגרפי לממדים שונים של מוחלשות כמו מוצא אתני או לאומי. ניתוח זה חושף גם שורה של בעיות משותפות כמו תעסוקה, העדר נגישות למשאבים חומריים ותרבותיים וכמובן ריחוק משירותים משפטיים וחוסר נגישות למערכת המשפט והכלים שברשותה. הקליניקה פועלת בגישה רב-תחומית במתן סיוע בנושאים בעלי השפעה על איכות חיי אנשים החיים בפריפריה של העיר ירושלים, החל ממתן מידע והעלאת מודעות לזכויותיהם, וכלה בייצוג משפטי לרבות בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות. התוכנית הקלינית מורכבת מחלק תיאורטי ומחלק מעשי.

הפן המעשי של הקורס כולל: מתן ייעוץ ומתן מידע על זכויות הפונים והפונות, מתן סיוע במימוש זכויות אלה, הגנה וסנגור על זכויות חברתיות בבתי משפט, טיפול בנושאים עקרוניים דרך ייצוג בבתי משפט במקרים מתאימים, הרצאות מתן מידע לאוכלוסייה.

הפעילות המעשית מתקיימת במוקדי הסיוע אשר הקימה הקליניקה ברחבי ירושלים בקרב אוכלוסיות מוחלשות כגון: נווה יעקב בירושלים – לשכת הרווחה והמנהל הקהילתי, במוקד הקליטה לעולי אתיופיה במרכז העיר או בשכונות השונות, בארגון "המעברה" שבקטמונים הנאבק על דיור ציבורי ובמזרח ירושלים מעניקה הקליניקה סיוע לאוכלוסיה הפלסטינית. בנוסף, אחת לשבועיים תתקיים פגישת הדרכה לטיפול בפניות עם מנחה הקורס.

הפן העיוני יכלול (1) שיעורים תיאורטיים: במסגרת שיעורים אלה ידונו סוגיות הקשורות לייצוג אוכלוסיות מוחלשות כגון: עריכת דין לשינוי חברתי, עריכת דין קהילתית, נגישות למשפט ועוד. בנוסף נדון בסוגיות העוסקות בקשר שבין זהות הגירה ופריפריה בישראל, בשאלות העוסקות באופן ייצוגם של אנשים החיים בעוני בחברה הישראלית, ועוד. (2) שיעורים קליניים: בהם המשתתפות/ים בקליניקה ינתחו פניות מתוך גישה רב ממדית הכוללת ניתוח התיק ברמה המשפטית תוך הכרת והתייחסות למימדים סוציאליים-טיפוליים; (3) לימוד ודיון על כלים משפטיים לטיפול בפניות: שיעורים שיעסקו בדינים הרלוונטיים לטיפול בפניות כגון דיני עבודה, הוצאה לפועל, ביטוח לאומי, דיור ציבורי וכיוצ"ב;

בתחילת השנה יתקיימו יומיים מרוכזים שמטרתם מתן כלים לטיפול בפניות לרבות כלים משפטיים וכלים מעולם העבודה הסוציאלית.

סיום שנת פעילות: שנת הפעילות מסתיימת עם שנת הלימודים האקדמאית, אך הטיפול בפניות מסתיים עם תחילת שנת הלימודים האקדמאית הבאה.

הקליניקה תונחה על ידי  עו"ד ורדית דמרי מדר, עו"ד אוהד אמר פרופ' ג'וני גל ופרופ' ברק מדינה

 

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות עוסקת בקידום והטמעת משפט זכויות האדם הבינלאומי, הן בזירה המקומית והן בזירה הגלובלית. הקליניקה פועלת לפיתוח משפט זכויות האדם הבינלאומי, בוחנת את יחסי הגומלין בינו לבין משפט זכויות האדם הישראלי ומאפשרת התנסות בעריכת דין לקידום צדק חברתי וזכויות אדם. הקליניקה מסייעת משפטית לפרטים ולארגוני החברה האזרחית לזהות את זכויות האדם שההכרה בהן וההגנה עליהן לוקה בחסר, בין במשפט הישראלי ובין במדיניות וביישום ופועלת לקידום הטמעתן וההגנה עליהן באמצעות מגוון כלים משפטיים ובהם: כתיבת חוות דעת וניירות עמדה משפטיים; סיוע בניסוח וקידום הצעות חוק; ייצוג פרטים וארגונים בפני רשויות מנהליות שונות כדי לקדם את ההכרה במימוש הזכויות; הכנת והגשת עתירות לבג"צ ולבתי משפט מנהליים וסיוע לארגוני החברה האזרחית בישראל בהליכי הדיווח למגוון וועדות זכויות האדם של האו"ם.

לקליניקה פן אקדמי ופן מעשי. בפן המעשי, הקליניקה מעניקה סיוע משפטי לפרטים, קבוצות מיעוט ולארגונים לקידום ההכרה וההגנה על הזכות לשוויון, איסור ההפליה על בסיס מגדר, לאום, אתניות, דת ונטייה מינית, וחובת הייצוג ההולם; ​ הזכות למעמד; הזכות לכבוד וההגנה מפני עינויים; זכויות חברתיות כלכליות ותרבותיות, הזכות לחינוך, לבריאות, לפיתוח, לשפה ולדיור וההגנה על זכויות אזרחיות ופוליטיות בשעת חרום.

בשנה"ל תשע"ח​ התמקדה הקליניקה בהגנה על הזכות לשוויון עבור מגוון קבוצות מיעוט בישראל; קידום זכותם של תושבי מזרח ירושלים למעמד במשרד הפנים ובמוסד לביטוח לאומי, קידום הזכות להנגשה לשונית בלשכת ההוצאה לפועל ולשכת שירות התעסוקה; קידום הזכות לפיתוח בשכונות מזרח ירושלים; סיוע לארגונים בהכנת דו״חות צללים לוועדת זכויות האדם של האו״ם בנושא הנגישות לצדק בבתי הדין הכנסייתיים בישראל והזכות של נשים בדואיות בנגב להגנה מפני אלימות במשפחה, פוליגמיה, נישואי קטינות והזכות של נשים בדואיות עם מוגבלות להגנה ולנגישות לשירותים הבסיסיים שמדינה אחראית לספק לאזרחיה;  הכנת חוות דעת משפטית וניירות עמדה עבור בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות בנושא הזכות לדיור עצמאי בקהילה של אנשים עם מוגבלות. העבודה המעשית של הקליניקה מלווה בסמינר עיוני, במסגרתו נפגשים הסטודנטים/יות פעם בשבוע ולומדים אודות ההיסטוריה של משפט זכויות האדם הבינלאומי והארגונים הפועלים לקידומו, אודות הגופים והמנגנונים הבינלאומיים האחראיים על הטמעתו וכן על הביקורות השונות המושמעות כנגד שדה משפטי זה והארגונים הפועלים בו. זאת לצד התמקדות בכוחו של המשפט המנהלי והחוקתי לקידום זכויות אדם, ודיון מעמיק בזכות לשוויון ואיסור ההפליה על רקע מגדר ולאום, לצד הזכויות הרלוונטיות ביותר לפרויקטים המעשיים שהקליניקה תטפל בהם בשנת הלימודים הרלוונטית. לבסוף נעמיק באתיקה של עריכת דין חברתית והשלכותיה.

הקליניקה תונחה על ידי עו"ד סוריא בשארה ופרופ' תומר ברודי.

תנאי קדם קורס: סיום או לימוד מקביל של משפט בינלאומי פומבי

 

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי

הליכים פליליים נושאים בחובם השלכות מרחיקות לכת לזכויותיו של הפרט אשר עלולות להיפגע על-ידי הרשויות, לעתים שלא בצדק. מכאן עולה הצורך בקיומן של ערובות לשמירה על זכויות אלו. המאמץ להגדלת ההגנה על זכויות הפרט במשפט הפלילי הינו חלק מן המאבק הכולל להעלאת הפרופיל הדמוקרטי של המדינה, והוא מחייב למידה מעמיקה במשפט הפלילי. הקליניקה עובדת בשיתוף פעולה עם הסניגוריה הציבורית במחוז ירושלים ומייצגת נאשמים המתמודדים מול כתב אישום בהליך פלילי.  

הקליניקה שמה לנגד עיניה מתן סיוע משפטי איכותי לאנשים חסרי אמצעים. רגישות חברתית מחד וייצוג מקצועי ואיכותי מאידך - אלו שני אבני היסוד שמתווים את דרכה של הקליניקה. מטרותיה של הקליניקה הינן להעניק לסטודנטיות ולסטודנטים כלים להבנת מהות הייצוג והיחס שבין המשפט שבספרים לבין המשפט כפי שהוא בעולם המעשה, ובתוך כך לחנך לאחריות חברתית. במסגרת העבודה המעשית המשתתפים והמשתתפות בקליניקה יתנסו במגוון משימות, כולן מבוצעות בפיקוח מלא ומקיף של מנחי הקליניקה, לרבות ניתוח חומרי חקירה, פגישות עם לקוחות והכנת תיקים להופעה בבית המשפט. העבודה המעשית היא על תיקים המתנהלים בכל הערכאות המשפטיות. הייצוג עצמו, אמנם, ניתן על-ידי מנחי הקליניקה, אך הסטודנטים והסטודנטיות נושאים באחריות מלאה להכנת התיקים לקראת הדיונים והינם חלק בלתי נפרד ממנו.

במקביל לעבודה המעשית, יתקיים בקליניקה שיעור שבועי שיעסוק בתיאוריות הנוגעות בפן המעשי של המשפט הפלילי, רעיון הסנגוריה, דיון על עבירות שונות ועל שאלות משפטיות ודילמות קשות המתעוררות בייצוג נאשמים, וכן במיומנויות ייצוג במשפט הפלילי. במסגרת החלק התיאורטי מתבקשים התלמידות/ים לקרוא חומרים ולכתוב ניירות עמדה.

הקליניקה תונחה על ידי עו"ד יאיר הרשקוביץ וד"ר ענת הורוויץ.

תנאי-קדם קורס: סיום או לימוד במקביל של הקורסים סדר דין פלילי ודיני ראיות.

 

קליניקת החפות

פרי שיתוף פעולה של האוניברסיטה העברית והמחלקה למשפטים חוזרים בסנגוריה הציבורית הארצית, המתקיים במתכונת דומה ל- innocence project שנוסד בארה"ב והוביל עד היום לזיכויים של למעלה מ-2,030 מורשעים שחלקם נידון למאסרי עולם ועונשי מוות. מטרות הקליניקה לטפל בפונים הטוענים לחפותם ובמקביל לקדם פרויקטים לשינוי מדיניות הכוללים יוזמות חקיקתיות במטרה ליצור שינויי מדיניות שיסייעו להפוך את הכלי של קיום משפט חוזר לבר מימוש תוך תיקון כשלים חקיקתיים ומוסדיים קיימים שמונעים הליכים אלו בישראל. במסגרת הפרויקט ישקדו הסטודנטיות/ים על בדיקה וניתוח ראייתי ומשפטי של תיקים שבהם קיים חשש להרשעת שווא, תוך ביצוע פעולות חקירה עצמאיות לאיתור ראיות חדשות ושימוש במומחים בתחומים השונים של המדע הפורנזי. בסופו של הליך, בתיקים שימצאו מתאימים, יכינו הסטודנטיות/ים בקשות למשפטים חוזרים לבית המשפט העליון. עיסוק ייחודי זה יעניק לסטודנטיות/ים ראיה ביקורתית ומעמיקה של הכשלים והמורכבות הייחודית למערכות האכיפה והמשפט בישראל.

במקביל לעבודה המעשית, יתקיים בקליניקה שיעור שבועי שיעסוק בתיאוריות ובסוגיות הייחודיות לתחום הרשעות השווא. במסגרת החלק התיאורטי מתבקשים התלמידות/ים לקרוא חומרים ולכתוב ניירות עמדה.

הקליניקה תונחה על ידי עו"ד אנו דעואל-לוסקי וד"ר עדי ליבוביץ.

תנאי-קדם קורס: סיום או לימוד במקביל של הקורסים סדר דין פלילי ודיני ראיות.

 

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער פועלת על מנת לקדם זכויות ילדים ונוער בישראל, עם דגש על ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון, מתוך רצון לאפשר ראיה הוליסטית של דיני ילדים ונוער בישראל והסתכלות רחבה על הכלים השונים שיש למשפט ולמשפטן/ית בתחום – כולל חינוך ומתן ייצוג משפטי. המסגרת העיונית של הקליניקה תכלול שיעורים תיאורטיים על דיני ילדים ונוער, זכויות ילדים במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי, אתיקה בייצוג ילדים, המשפט ככלי לשינוי חברתי, ועוד.  הפן המעשי יתחלק לשלושה מישורי עבודה עיקריים:

1.      ייצוג - הסטודנטים/ות ישולבו במוקדי פעילות של ילדים, נוער וצעירים בסיכון ברחבי ירושלים, במרכז העיר ובשכונותיה, כאשר מטרת המוקדים היא הנגשת הסיוע המשפטי לנערים/נערות אשר זקוקים לכך. הסטודנטים/יות יתנו מענה לפניות העולות מהשטח ויתנסו בכתיבת מסמכים משפטיים, תוך ליווי והנחיית עורכת הדין של הקליניקה בייצוג בתיקים פרטניים של ילדים ונוער, לרבות תיקי טיפול והשגחה, תיקים פליליים וסוגיות נלוות להליך הפלילי, מיצוי זכויות בתחומי הבריאות והרווחה, ועוד. 

2.     חינוך והעצמה –'דיני רחוב': העצמה משפטית לבני נוער בסיכון באמצעות סדנאות חוק ומשפט. הסטודנטים/ות ינחו סדנאות שבועיות לבני/ות נוער במסגרות שונות, במטרה לחשוף אותם לעולם המשפטי ולהעניק להם חווית הצלחה, תחושת מסוגלות ומוטיבציה להמשך. בסיום הסדנה יועלה על ידי משתתפיה משפט מבוים בפקולטה למשפטים.

3.   קידום מדיניות - פעילות לשינוי בחיי ילדים ונוער בישראל באמצעות קידום מחקרים, הצעות חוק, שולחנות עגולים ושיתופי פעולה עם גורמים הרלוונטיים לתחום. הסטודנטים/ות ישולבו בתהליכי החשיבה, כתיבת מחקרים וחוו"ד, ניסוח טיוטות הצעות חוק ככל שיקודמו ופעילות מול הגורמים השונים בקהילה.

 בתחילת השנה יתקיימו יומיים מרוכזים שמטרתם מתן ידע ראשוני וכלים לטיפול בפניות, לרבות כלים משפטיים וכלים מעולם העבודה הסוציאלית.

סיום שנת פעילות: שנת הפעילות מסתיימת עם שנת הלימודים האקדמאית, אך הטיפול בפניות מסתיים עם תחילת שנת הלימודים האקדמאית הבאה.

הקליניקה תונחה על ידי עו"ד שירן רייכנברג, ודר' תמר מורג.

 

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות עוסקת בקידום זכויות האדם של אנשים עם מוגבלות. מטרת הקליניקה היא פתיחת צוהר להשתלבות של אוכלוסייה זו בחברה ולמימוש זכויותיה. הקליניקה עושה שימוש במשפט ככלי המרכזי לקידום מטרות אלה, במטרה להנגיש את המשפט לכל, ומתמקדת בעיקר בשני נושאי רוחב: השכלה גבוהה ותעסוקה, כמפתחות להשתלבות בחברה. הקליניקה כוללת למידה אקדמית במסגרת שיעור שבועי, ובמקביל התנסות מעשית בתחום.  

בפן המעשי, עוסקת הקליניקה  הן בקידום מדיניות רוחבית והן במתן סיוע משפטי ללקוחות פרטיים ולארגונים העוסקים בתחום המוגבלות. עבודת הסטודנטיות/ים מגוונת וכוללת, בהיבט הפרטני, מענה לפונים ולפונות הזקוקים לייעוץ משפטי, ניסוח מכתבים, תביעות ועתירות וסיוע בניהול תיקים התלויים ועומדים בבתי המשפט (בעיקר בבתי הדין לעבודה). בהיבט הרוחבי, שמטרתו קידום המדיניות והעלאת המודעות לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, עוסקים הסטודנטים/ות, בין היתר, בעריכת מחקרים משפטיים,  בכתיבת דו"חות וניירות עמדה, בניסוח הצעות לשינויי חקיקה, בארגון כנסים ודיונים, בהשתתפות בוועדות בכנסת ועוד. היקף העבודה המעשית הוא 6-4 שעות שבועיות, בליווי והנחיה של עו"ד. הסטודנטיות/ים מצופים לעבוד על התיקים והפרויקטים, לפי הצורך, גם בחופשת הסמסטר ובחופשת הקיץ.

השיעורים העיוניים עוסקים בחוקים ובדוקטרינות המשפטיות הנוגעים לאנשים עם מוגבלות בתחומים שונים בישראל, וכן בתאוריות ממדעי החברה, בנגישותם של אנשים עם מוגבלות למשפט ובאפקטיביות של המשפט בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, תוך מבט השוואתי-ביקורתי. הדיון התיאורטי יכלול דיונים בתיאוריה של שוויון, מוגבלויות, שוק העבודה, חינוך, עריכת דין חברתית ועוד .

סטודנטים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לכתוב עבודה בהיקף של סמינריון ויזכו עבור כך ב- 2 נ"ז נוספות.

הקליניקה תונחה על ידי עו"ד רון דרך ודר' עינת אלבין.

 

הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון

הקליניקה לרב-תרבותיות מעניקה סיוע משפטי ליחידים וקבוצות שהופלו על רקע זהותם, בהם ערבים-פלסטינים, יוצאי אתיופיה, מזרחים, טרנסג'נדרים ועוד. כמו כן עוסקת הקליניקה בקידום דיאלוג בין-תרבותי ומובילה פרויקטים ייחודיים בתחום זה.

גם השנה נמשיך לעסוק בפיתוח אסטרטגיות חדשות למאבק באפליה ובהסתה לגזענות, בקידום הגיוון האנושי בתעסוקה ובאקדמיה בישראל, בעיצוב מרחב ציבורי רב-תרבותי, בהנגשה תרבותית של שירותי רווחה ובריאות ובייצוג פונים ופונות שסבלו מהפליה. מוזמנים להציע את מועמדותם לקליניקה סטודנטים/ות מצטיינים ממשפטים, בעלי מוטיבציה גבוהה ומחויבות עמוקה לשינוי חברתי ודיאלוג בין-תרבותי.

לקליניקה פן אקדמי ופן מעשי. בפן האקדמי, הסטודנטים/ות יעמיקו את היכרותן/ם עם סוגיות של רב-תרבותיות בישראל ובעולם. בפן המעשי, מחויבים/ות הסטודנטים/ות ל-6-4 שעות עבודה שבועיות בממוצע, בהנחיית המנחה הקליני.

הקליניקה מונחית על ידי עו"ד אורי סבח ופרופ' מיכאיל קרייני    

 

הקליניקה לנשים וכלכלה

הקליניקה לנשים וכלכלה תבחן שאלות שקשורות לנשים בעסקים, בעבודה, בכלכלה הביתית ובשוק ההון. כך, היא תשמש כפלטפורמה לעבודה מעשית ולחשיבה ביקורתית על סוגיות מרכזיות במדיניות הכלכלית-חברתית מנקודת מבט מגדרית..

הקליניקה תעסוק במספר סוגיות בולטות: החלוקה המגדרית של העבודה בשכר ולא בשכר, מיצובן ואפלייתן של נשים בשוק העבודה, השפעת חסמים שונים וכשלים מבניים בשוק העבודה על יכולתן של נשים להשתלב בו, להתקדם ולהתפרנס בכבוד,  עיצוב מדיניות כלכלית רגישה מגדרית ואופן ההשפעה של תוכניות כלכליות ולאומיות כל חייהן של נשים.

בהקשר של דיני העבודה תעסוק הקליניקה באפליה בקבלה למקומות עבודה, בהסללה למקצועות "נשיים" המדורגים חברתית וכלכלית במיקום נמוך ולפגיעה שיטתית ונמשכת בתנאי השכר שלהן ובהטבות נלוות. נבקש לקדם את מעמדן וזכויותיהן של נשים בשוק העבודה, בדגש על נשים ממגזרים מוחלשים על רקע אתני, דתי ולאומי וכן נשים העובדות בתנאי העסקה פוגעניים.

בהקשרים נוספים תעסוק הקליניקה בבחינה של הסדרים כלכליים המשפיעים על שילוב של נשים בעשייה כלכלית. 

הפעילות תשלב סיוע משפטי פרטני, וכן קידום שינוי מדיניות הכולל ניסוח תיקוני חקיקה, ניירות עמדה וגיבוש מודלים חלופיים למצב הקיים.

בהיבט האקדמי, הסטודנטיות והסטודנטים יעמיקו את ההבנה על הצמתים השונים של כלכלה, תעסוקה  ומגדר.

הקליניקה תונחה על ידי המנחות הקליניות עו"ד דנה גינוסר ועו"ד רחל בנזימן, ועל ידי המנחה האקדמית, עו"ד תמי קצביאן .

 

"מיני-קליניקה" בנושא יישוב סכסוכי סחר בין-לאומיים

המיני-קליניקה תאפשר לתלמידי/ות לבצע עבודה משפטית מתקדמת בתחום דיני הסחר הבינלאומי בשיתוף משרדי ממשלה הנוגעים בדבר וגורמים נוספים מישראל ומחו"ל, ביחס לדיני הסחר הבינלאומי בדגש על הליכי יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי (World Trade Organization - WTO), ולרכוש מומחיות הרלבנטית למגזר הציבורי ולמגזר והעסקי גם יחד.

רקע כללי: דיני הסחר הבין-לאומיים מסדירים את יחסי הסחר בין מדינות במגוון תחומים הנוגעים בכמעט כל ממדי המשק (סחר בטובין, סחר בשירותים, קניין רוחני, תקנות טכניות, תקנות בריאות ועוד). במסגרת ה-WTO מערכת יישוב סכסוכים בעלת אופי שיפוטי, העוסקת בסכסוכי סחר בין מדינות המייצגות בכך אינטרסים מסחריים של שחקנים מן המגזר הפרטי. המדובר במערכת יישוב הסכסוכים הפעילה ביותר במשפט הבין-לאומי, כאשר מאז 1995 הוגשו למעלה מ-540 תלונות. הסכסוכים כולם בעלי הגיון כלכלי-מסחרי עם חשיבות רבה למדיניות ציבורית בתחומים כלכליים אולם לעתים קרובות הם נוגעים גם בנושאי מדיניות ציבורית חשובים בתחומים אחרים כגון איכות הסביבה, בטחון לאומי, זכויות אדם, אנרגיה חלופית, ובריאות הציבור.

ישראל הינה מדינת ה-OECD היחידה שמעולם לא השתתפה כמתלוננת או כנילונה במסגרת יישוב סכסוכים ב-WTO. אי-השתתפות זו אין משמעה שישראל איננה מושפעת מהחלטות מערכת יישוב הסכסוכים, שגם אם הן חלות רק על הצדדים הישירים לסכסוך, מהוות הן בפועל תקדימים לפרשנות התחייבויות על פי ההסכם. למשל, בשנה האחרונה הגישה רוסיה תלונה נגד אוקראינה בעניין סנקציות כלכליות-ביטחוניות, לרבות הגבלות על רישוי עיתונאים רוסים באוקראינה. לסכסוך זה יהיו השלכות משמעותיות על פרשנות חריג הביטחון הלאומי בהסכמי ה-WTO, ולכך יתכנו השלכות עקיפות על ישראל. במסגרת יישוב סכסוכים ב-WTO קיים מנגנון המאפשר למדינות שאינן צד ישיר לסכסוך להשפיע בכל זאת על תוצאותיו, וחשוב מכך, על ההלכות המשפטיות הנובעות ממנו: השתתפות כצד-שלישי (Third Party). במסגרת זו, מקבלת המדינה רשות להשתתף בתהליכי המשא ומתן המקדימים לפתיחת ההליך השיפוטי, ולאחר מכן – להגיש טענות בכתב ואף לנכוח ולהשתתף באופן פעיל בחלק מהדיונים בעל-פה בפני הערכאה הראשונה ('פאנל') וערכאת הערעורים.

ב"מיני-קליניקה" ישתתפו 6-8 תלמידים/ות. הקליניקה תעבוד בעיקר בשיתוף עם פקידים ממנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, ויועצים משפטיים ממשרדי הכלכלה, החוץ והמשפטים. הקליניקה תעסוק בבחינה של תלונות חדשות המוגשות ל-WTO וניתוח משפטי ומסחרי ראשוני שלהן; זיהוי נקודות בהן עשוי להיות לישראל עניין בהשתתפות כצד-שלישי; הכנת טיוטות של בקשות הצטרפות כצד-שלישי; ובמידה והמדינה תחליט להצטרף כצד-שלישי – הכנת כתב בי-דין להגשה ל-WTO. בנוסף, הקליניקה צפויה להצטרף בקיץ הקרוב לרשת בינלאומית של קליניקות לדיני סחר בינלאומי שתאפשר קבלה של תיקי ייעוץ נוספים או שונים, הנוגעים למדינות מתפתחות וכדומה.

השתתפות ב"מיני-קליניקה" תותנה, כתנאי סף, בלימוד קודם או מקביל של הקורס (באנגלית) בנושא "הסדרה בין-לאומית של סחר והשקעות" (62532 (2 נ"ז) בסמסטר א' בשנה"ל הבאה, ובלימוד קודם או מקביל של הקורס במשפט בינלאומי פומבי. כמו כן, תותנה ההשתתפות בהגשת קורות חיים וגיליונות ציונים, עם דגש על יכולת כתיבה והתנסחות באנגלית. הקליניקה תהיה פתוחה גם לתלמידים/ות בתכניות המוסמך באנגלית. מועמדים/ות לקליניקה יעברו ראיון קבלה המתבסס על תרגיל בכתב. ככלל, העבודה הקלינית תיוחד למחצית הראשונה של סמסטר א' ולכל סמסטר ב' במתכונת של מפגש קליני שבועי (בממוצע) ותזכה ב-2 נ"ז נוספות (סה"כ 4 נ"ז). 

הקליניקה תונחה על ידי פרופ' תומר ברודי.

 

 

הקליניקה לזכויות דיגיטליות ולזכויות אדם במרחב הסייבר

בשנים האחרונות הפכה הסביבה הדיגיטלית לזירה לפעילות חברתית נרחבת. במקביל, יחידים, גופים ציבוריים ופרטיים רבי עוצמה מסוגלים לפגוע בגולשים ולהפעיל יכולות פיקוח פולשניות על מעשיהם והתבטאויותיהם. התפתחויות טכנולוגיות אלו ואופני השימוש בהן לצד הרגולציה החסרה בתחום זו, יוצרים איומים חדשים על זכויות האדם ועל רמת החופש בחברה.

הקליניקה תעסוק בזכויות דיגיטליות וזכויות אדם במרחב הסייבר מפרספקטיבה משפטית וקרימינולוגית תוך דגש על הגנה על חופש הביטוי מחד, ומניעת הסתה ואלימות מינית ברשת מאידך. הקליניקה תאפשר לסטודנטים והסטודנטיות הלוקחים בה חלק ללמוד על נושאים אלו ולסייע בהגנה על משתמשי ומשתמשות האינטרנט, תוך התעמקות במבנה המשפטי של סביבת הרשת.

מבחינה תיאורטית ילמדו הסטודנטיות במסגרת הקליניקה תכנים הנוגעים לזכויות דיגיטליות, חופש הביטוי וגבולותיו, פשעי סייבר והתגובה החברתית להם בדגש על אלימות מינית ברשת, רגולציית סייבר בדגש על החוק, וסוגיות רחבות מתחום החוק והטכנולוגיה. נעסוק בשאלות שונות ביניהן: האם המשפט הקיים והמוסדות הקיימים מתמודדים במידה מספקת עם האיומים החדשים על זכויות הפרט?, כיצד ראוי שיפעלו גופי אכיפה שונים כדי להגן על משתמשי הרשת תוך צמצום הפגיעה בחירויות הפרט? מהם המשטרים הרגולטוריים המתאימים שיש לפתח? כיצד ניתן לעצב את הרשת (חומרה ותוכנה) כדי להגן על זכויות האדם ועל האינטרסים החיוניים של החברה?

מבחינה מעשית תפעל הקליניקה מנקודת מבט מגוונת, תוך שאיבת השראה ממספר דיסציפלינות; משפטים, קרימינולוגיה, מדיניות ציבורית, תקשורת, עבודה סוציאלית ומדעי המחשב. הסטודנטיות והסטודנטים, בהתאם להכשרה המקצועית שלהם ולאופי הפניות, יספקו ייעוץ וסיוע משפטי וכן ליווי ותמיכה במסגרת מגוון פרויקטים ביניהם: הסתה ברשת ופשעי שנאה, מניעת אלימות מינית על סוגיה השונים, אחריות המתווכים למניעת אלימות והגנה על זכויות דיגיטליות.

 בנוסף, תפעל הקליניקה לזיהוי ולשינוי קשיים רוחביים הנוגעים למדיניות החקיקתית והפסיקתית העקרונית בתחום, באמצעות ליטיגציה ומחקר.

במקביל, תפעל הקליניקה לגיבוש והנגשת המידע בתחום הזכויות הדיגיטליות והמינית אלימות מינית ברשת הן בקרב ציבור-היעד הרלבנטי לקליניקה והן בקרב הקהל הרחב.

הקליניקה מופעלת בשיתוף פעולה בין מרכז המחקר להגנת הסייבר (H-CSRC) והמרכז לחינוך משפטי קליני (CLEC), ובתמיכת חברת Google.

מנחים אקדמיים: פרופ' יובל שני ודר' תמר ברנבלום.

למידע נוסף ניתן לפנות לורדית או לתמר tamar.berenblum@mail.huji.ac.il, law.vardit@gmaul.com