ד"ר תמר מורג-פינטו

מנחה של הקליניקה לזכויות ילדים ונוער
tamar.morag99@gmail.com