מפגש שני "כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה" בנושא מעמד ללא מעמד