הקליניקה לזכויות ילדים ונוער מתכבדת להזמינכם: משפט מבוים שירות מבחן מערב ירושלים