מסמכים

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה נפתחה על רקע התופעה הרווחת של הפרה של זכויות עובדות בשוק העבודה. הבחירה להתמקד בנשים נעשתה  הן משום ששוק העבודה איננו רגיש דיו לצרכים נשיים "ייחודים" - כגון במקרים של הטרדות מיניות, הריון, לידה ועוד; והן בשל מאפייניו הייחודים של שוק העבודה הישראלי - מקבלי ההחלטות הם לרוב גברים ודמותו של העובד האידאלי הינו דמות של גבר המחויב למקום העבודה בלבד, ללא כל מחויבות טיפולית/משפחתית נוספת.

תקדים: על מעסיק/ה לבצע התאמות באופן אקטיבי עבור מועמד/ת עם מוגבלות

כותרת מידעון

פסיקה תקדימית בתיק שנוהל על ידי הקליניקה לייצוג אנשים עם מוגבלויות - על מעסיקים/ות לעשות מאמץ אקטיבי על מנת לבצע התאמות עבור אדם עם מוגבלות שמבקש להתקבל למקום העבודה

__________________________________________________________________________________________________________________

אודות

המרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית מאפשר חוויה לימודית ייחודית המשלבת לימוד אקדמי עם עבודה מעשית.

מתוך תפיסה שלכל אדם מגיעה נגישות לצדק ולהליך הוגן, המרכז מעניק סיוע משפטי חינם למגוון אוכלוסיות מוחלשות, ביניהם אנשים עם מוגבלות, אנשים החיים בעוני, פליטים ומבקשי מקלט, אנשים הפותחים עסקים זעירים, נוער בסיכון, אנשים המואשמים בפלילים, נשים חרדיות, אוכלוסיות עולים ועוד.

הסיוע ניתן על ידי סטודנטים וסטודנטיות למשפטים, בהנחייתם של עורכי דין מהשורה הראשונה, המהווים את סגל המרכז הקליני.

הקליניקה לדיני סחר והשקעות בינלאומיים

אודות הקליניקה

הקליניקה מאפשרת לתלמידים/ות לבצע עבודה משפטית מתקדמת בתחום דיני הסחר וההשקעות הבינלאומיים בשיתוף משרדי ממשלה הנוגעים בדבר וגורמים נוספים מישראל ומחו"ל, בדגש על הליכי יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי (World Trade Organization - WTO) וסכסוכי השקעות, ולרכוש מומחיות הרלבנטית למגזר הציבורי ולמגזר העסקי גם יחד. דגש נוסף של עבודת הקליניקה הוא על המשמעות החברתית הרחבה של דיני הסחר וההשקעות והשפעתן על נושאי חברה וסביבה. 

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

אודות הקליניקה

במסגרת פעילותה לקידום ולהטמעה של זכויות אדם בינלאומיות במשפט הישראלי, הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות מאפשרת התנסות בעריכת דין לקידום זכויות אדם וצדק חברתי וכן מגישה סיוע משפטי לפרטים ולארגוני החברה האזרחית במקרים שבהם הכרה בזכויות האדם לוקה בחסר. הקליניקה פועלת באמצעות מגוון כלים משפטיים ובהם: עריכת חוות דעת וניירות עמדה משפטיים; ניסוח וקידום הצעות חוק; פנייה לרשויות והכנת כתבי בי דין וייצוג בפני ערכאות שיפוטיות רלוונטיות (בג"צ, בית הדין לעררים, בתי משפט מנהליים). לבסוף, הקליניקה מסייעת לארגוני זכויות אדם בהליכי הדיווח לוועדות זכויות האדם של האו"ם.

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות פועלת לקידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה ולמימוש זכויותיהם, בעיקר סביב סוגיות הקשורות להשכלה גבוהה ותעסוקה. במסגרת שיעורי הקליניקה נלמדים הנושאים הבאים: תיאוריית מוגבלות; שוויון ושילוב בראי המשפט, שינוי חברתי על-ידי המשפט, וכן תיאוריות של עריכת דין חברתית.

הקליניקה עוסקת במתן ייעוץ משפטי חינם לפונים/ות פרטיים/ות ולארגונים חברתיים העוסקים בתחום המוגבלות; בקידום חקיקה ושינוי מדיניות; עבודה על תיקים עקרוניים - כולל הגשת עתירות לבג"ץ; וכן פעילות שמטרתה העלאת המודעות ציבורית לנושאים בהם הקליניקה עוסקת. 

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות פועלת לקידום שילוב שוויוני של אנשים עם מוגבלות בחברה ולמימוש זכויותיהם, תוך התמקדות בתחומי ההשכלה הגבוהה והתעסוקה.

במסגרת שיעורי הקליניקה הסטודנטים נחשפים לתיאוריות מתחום לימודי המוגבלות, המודל החברתי של מוגבלות והביקורות עליו, לומדים דינים מהותיים בתחום המוגבלות, תאוריות של שוויון ויישומן במשפט, שינוי חברתי על-ידי המשפט, וכן תיאוריות של עריכת דין חברתית, כל זאת על ידי מנחי הקליניקה ומרצים אורחים מהשורה הראשונה בתחום המוגבלות.

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי משלבת למידה תיאורטית עם עבודה מעשית על תיקים פליליים. הקליניקה שמה לה למטרה לפתוח בפני הסטודנטים/ות צוהר לעולם הייצוג בפלילים, והקניית ידע מעשי ועיוני אגב דיון שוטף בשאלות עקרוניות העולות במפגש שבין התיאוריה והפרקטיקה.

דרכי עבודה בקליניקה:

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי

אודות הקליניקה

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי משלבת למידה תיאורטית עם עבודה מעשית על תיקים פליליים. הקליניקה שמה לה למטרה לפתוח בפני הסטודנטים/ות צוהר לעולם הייצוג בפלילים, והקניית ידע מעשי ועיוני אגב דיון שוטף בשאלות עקרוניות העולות במפגש שבין התיאוריה והפרקטיקה.

 דרכי עבודה בקליניקה:

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער

"לא מספיק לאהוב ילדים, צריך להבין אותם ולהתייחס אליהם כבני אדם: להעניק להם את אותם הזכויות והכללים, אותן התחייבויות אשר מחייבים את המבוגרים" (יאנוש קורצ'אק)

 

אודות הקליניקה

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער פועלת על מנת לקדם זכויות ילדים ונוער בישראל, בדגש על ילדים ונוער בסיכון

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה

אודות הקליניקה 

" לימודי משפטים יכולים להיות עניין מאכזב; עניין של יישום חוקים צרים והליכים שרירותיים במציאות שאינה מסבירה להם פנים, מעין ראיית חשבון שתפקידה להסדיר את ענייניהם של בעלי הכוח ושלעיתים קרובות מבקשת רק להסביר לחסרי הכוח את התבונה והצדק שבמצבם". (ברק אובמה, עורך דין קהילתי)

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה מעניקה סיוע משפטי ללא תמורה לאוכלוסיות מוחלשות המתגוררות בפריפריה של העיר ירושלים. החל ממתן מידע והעלאת מודעות לזכויותיהן, וכלה בייצוג משפטי לרבות בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות במקרים מתאימים.

הקליניקה לנשים וכלכלה

 

הקליניקה לנשים וכלכלה בוחנת שאלות הקשורות לנשים בעסקים, בעבודה, בכלכלה הביתית ובקביעת המדיניות התקציבית. כך, היא משמשת כפלטפורמה לעבודה מעשית ולחשיבה ביקורתית על סוגיות מרכזיות במדיניות הכלכלית-חברתית מנקודת מבט מגדרית.

הקליניקה עוסקת בחלוקה המגדרית של העבודה בשכר ולא בשכר, בחסמים תעסוקתיים מגוונים, במיצובן ואפלייתן של נשים בשוק העבודה, בהסללתן למקצועות "נשיים" שמתוגמלים בחסר, בעיצוב מדיניות כלכלית רגישה מגדרית ובאופן שבו תוכניות כלכליות לאומיות משפיעות על חייהן של נשים

הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון

הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון היא יוזמה אינטרדיסציפלינרית ייחודית וראשונה מסוגה, בהשתתפות סטודנטים וסטודנטיות ממגוון רחב של תחומים ובהם משפט, פסיכולוגיה, תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. הקליניקה שמה לה למטרה לחקור את המפגש הטעון והמסקרן בין הקבוצות התרבותיות השונות המרכיבות את הפסיפס הישראלי.

ה"ניסוי" הרב-תרבותי בישראל ובעולם יידון במהלך השיעורים העיוניים בקליניקה על קשייו והצלחותיו, ותוך התייחסות פרטנית לקבוצות שונות, בהן גם (אך לא רק) חרדים/ות, ערבים/ות-פלסטינים/ות, יוצאי/ות אתיופיה, מזרחים/ות, דוברי/ות רוסית ולהט"בים.