הקליניקה לזכויות דיגיטליות ולזכויות אדם במרחב הסייבר

כידוע, בשנים האחרונות הפכה הסביבה הדיגיטלית לזירה לפעילות חברתית נרחבת. התפתחויות טכנולוגיות שונות ואופני השימוש בהן לצד הרגולציה החסרה בתחום זה, יוצרים איומים חדשים על זכויות האדם ועל רמת החופש בחברה. תהפוכות אלה הן העומדות כרקע להקמתה של הקליניקה. הקליניקה מופעלת בשיתוף פעולה בין התוכנית למשפט וסייבר במרכז המחקר להגנת הסייבר(H-CSRCL)  והמרכז לחינוך משפטי קליני(CLEC) בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים וממומנת באופן חלקי ע”י חברת גוגל.

 

עבודת הקליניקה תתמקד בזכות לחופש הביטוי ובזכות לפרטיות במרחב הסייבר.

 1. בהיבטי הזכות לחופש הביטוי, הקליניקה תציע סיוע משפטי למי שזכותו/ה להתבטא בחופשיות במרחב הסייבר נפגעה שלא כדין, תוך בחינת ההשלכות שעלולות להיות להתערבות מצד רשויות ציבוריות או גופים פרטיים בשיח הציבורי המתקיים ברשת האינטרנט. מנגד תציע הקליניקה סיוע משפטי למי שזכויותיו/ה (לדוגמא הזכות לפרטיות או לשם טוב) נפגעו מפרסומים שאינם לגיטימיים ברחבי הרשת, כגון פרסומים המהווים הסתה לאלימות או הטרדה מינית.

   

 2. בהיבטי הזכות לפרטיות תבחן הקליניקה את ההסדרים הקיימים בישראל החלים על מידע פרטי במרחב הסייבר, ותשקוד על דרכי פעולה להרחבת ההגנה על הזכות לפרטיות, ולמניעת אלימות מינית על סוגיה השונים.  

 

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה תשע"ט

 1. עמדת הקליניקה להצעת חוק להגברת חובות הסינון על האינטרנט
   
 2. כתב מיצוי הליכים נגד פייסבוק לאחר חסימת מנהל הקמפיין של מפלגת עלה ירוק, בעקבותיו הסירה פייסבוק את החסימה
   
 3. מכתב אל הביטוח הלאומי לאחר פרסום מכרז לרכישת שירותי מעקב אחר ציבור המבוטחים באינטרנט
   
 4. תשובת ביטוח לאומי לפניית הקליניקה: מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי השיב לפנייתה של הקליניקה לזכויות דיגיטליות שהזהירה מפני פגיעה משמעותית בפרטיות ובחופש הביטוי של מבוטחי הביטוח הלאומי - לאחר שהמוסד פרסם מכרז לכלי ממוכן לכריית מידע מודיעני מרשת האינטרנט של המבוטחים. המנכ"ל עדכן כי המוסד ביטל את המכרז, והודה לקליניקה על פנייתה החשובה. 
   
 5. מכתב אל השר ישראל כץ בבקשה להסיר חסימה של פעיל בתחום שירותי תחבורה ציבורית.
   
 6. פניה משותפת של הקליניקה ואירגונים נוספים ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בבקשה שימנה בעל תפקיד בפניו ניתן יהיה להתריע בעת איתור של רשתות בוטים מזוייפים שנועדו להשפיע על תוצאות הבחירות.