הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר

 

The Activity of the Clinic

קראו על תוצרי פעילות הקליניקה

 

כידוע, בשנים האחרונות הפכה הסביבה הדיגיטלית לזירה לפעילות חברתית נרחבת. התפתחויות טכנולוגיות שונות ואופני השימוש בהן לצד הרגולציה החסרה בתחום זה, יוצרים איומים חדשים על זכויות האדם ועל רמת החופש בחברה. תהפוכות אלה הן העומדות כרקע להקמתה של הקליניקה. הקליניקה מופעלת בשיתוף פעולה בין התוכנית למשפט וסייבר במרכז המחקר להגנת הסייבר(H-CSRCL)  והמרכז לחינוך משפטי קליני(CLEC) בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים וממומנת באופן חלקי ע”י חברת גוגל.

 

עבודת הקליניקה תתמקד בזכות לחופש הביטוי ובזכות לפרטיות במרחב הסייבר.

 1. בהיבטי הזכות לחופש הביטוי, הקליניקה תציע סיוע משפטי למי שזכותו/ה להתבטא בחופשיות במרחב הסייבר נפגעה שלא כדין, תוך בחינת ההשלכות שעלולות להיות להתערבות מצד רשויות ציבוריות או גופים פרטיים בשיח הציבורי המתקיים ברשת האינטרנט. מנגד תציע הקליניקה סיוע משפטי למי שזכויותיו/ה (לדוגמא הזכות לפרטיות או לשם טוב) נפגעו מפרסומים שאינם לגיטימיים ברחבי הרשת, כגון פרסומים המהווים הסתה לאלימות או הטרדה מינית.

   

 2. בהיבטי הזכות לפרטיות תבחן הקליניקה את ההסדרים הקיימים בישראל החלים על מידע פרטי במרחב הסייבר, ותשקוד על דרכי פעולה להרחבת ההגנה על הזכות לפרטיות, ולמניעת אלימות מינית על סוגיה השונים.  

 

 

 

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה תש"ף

 

יולי 2020

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר שלחה מכתב לשר המשפטים בבקשה לתקן את המצב המשפטי בישראל, כך שניתן יהיה להגיש תובענות ייצוגיות בגין פגיעות בפרטיות במרחב הסייבר בנסיבות מסוימות. 

  במהלך הפעילות של הקליניקה נתקלנו בפגיעות רבות שכאלה בהן לצערנו לא ניתן היה להגיש תביעה ייצוגית ופונים רבים נותרו ללא מענה אפקטיבי כדי להגן על זכויותיהם. אנחנו מאמינים שתיקון שכזה יעזור לייצר תמריצים מתאימים על מנת להרתיע מפני פגיעות שכאלה במרחב הסייבר. 

  מוזמנים לקרוא את המכתב כאן.

   

מאי 2020

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר פנתה למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי לאחר שהמוסד השיב כי חוקרים מטעם המוסד עוקבים באופן ידני אחרי השיח הציבורי המתקיים ברשתות החברתיות. פעולות חקירה שכאלה פוגעות בזכות לפרטיות, לחופש הביטוי, נגישות למידע, זכות הגישה להליך המנהלי והזכות לקיום בכבוד. לעמדתנו למוסד אין סמכות לבצע פעולות חקירה אלה תחת החוק הקיים. נוסף לכך הצענו הנחיות מפורטות לאופן השימוש בסמכויות שכאלה, על מנת להקטין את הפגיעה בזכויות יסוד ולאפשר פיקוח ציבורי.

   

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר הגישה בקשה בשם התנועה לחופש המידע להצטרף כידיד בית משפט לעתירה בבית המשפט העליון. העתירה שהוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח וארגון עדאללה תוקפת את יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה בטענה כי בקשות ממתווכי תוכן באינטרנט להסיר תוכן שפורסם על ידי צדדים שלישיים נעשית ללא סמכות. אנחנו מצטרפים לעמדה זו, ומרחבים אודות היעדר שקיפות מספקת אודות הליך בקשות להסרת תכנים, הן מפעולות המדינה והן מפעולות מתווכי התוכן.

   

 • במסגרת עבודתה השוטפת של הקליניקה, הובאו לידיעת הקליניקה פניות רבות של אנשים אשר החלטות שיפוטיות בהליכים בהם היו מעורבים מפורסמות באתרי אינטרנט. בחלק מהאתרים החלטות אלה מאותרות על ידי חיפוש פשוט של שם הפונים במנועי חיפוש אינטרנטיים. פרסום ההחלטות באתרי אינטרנט שונים הינו חוקי בישראל, וכך גם אפשרות איתור של פסק דין לפי שמות הצדדים. יותר מכך, עד כה פרסום שכזה הוכר כחלק מעקרון החוקתי לפומביות הדיון, שנועד להבטיח הליך משפטי תקין והוגן. עם זאת, נגישות כזו להחלטות במרחב הסייבר משנה את פני הדברים, שכן היא מעצימה את הפגיעה בפרטיות הנגרמת מהפרסום. אנו סבורים כי יש מקום לסטות מהאיזון הקבוע כיום בדין הישראלי, ולהרחיב את ההגנה על הפרטיות על ידי הגבלת פרסום שמות צדדים במקרים מתאימים, זאת על ידי ניסיון לשנות את ההלכה הפסוקה, כמו גם קידום תיקוני חקיקה. מטרת השיח במפגש זה הינה לנסות ולגבש אמות מידה בהתקיימן תיטה הכף לטובת הגבלות הפרסום. המסמך המצורף הבוחן את הסוגיה ואמות המידה המוצעות בסופו ישמשו כמצע לדיון. שולחן עגול בנושא זה יתקיים בתאריך 17.6.2020 בשעה 15:00.

   

מרץ 2020

 • הקליניקה פנתה יחד עם ארגוני חברה אזרחית ופעילים נוספים אל הכנסת ואל הממשלה בדרישה לשקיפות בכל הנוגע לפעולות מעקב כנגד אזרחי המדינה עקב מגפת הקורונה. זאת לאחר שהממשלה החליטה להסמיך את השב"כ להפעיל אמצעי טכנולוגיים על מנת לעקוב אחר אזרחי ישראל, כדי לאתר אנשים שהיו בסמוך לאנשים שאובחנו כחולים בוירוס הקורונה. גם אם היתרונות של אמצעים שכאלה לבריאות הציבור עולים על הנזק שהם גורמים לפרטיות, מדובר באמצעים חריגים ביותר ויש להבטיח פיקוח ציבורי ושיפוטי משמעותי על אופן הפעלתם.

  מכתב הפנייה של הקליניקה; מכתב פנייה של הקלניקה וארגונים נוספים.

   

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר ייצגה בהצלחה שתי פונות שסבלו מהטרדות מיניות חמורות בטלפון וברשתות החברתיות, לאחר שאנשים לא ידועים התחזו אליהן באתרי הכרויות.
  בעקבות פניה שלנו לאתר OkCupid פרופיל מתחזה אחד אותר ונחסם. האתר הבטיח כי נעשה שימוש באמצעים שונים על מנת להבטיח כי לא ניתן יהיה לפתוח פרופיל דומה בעתיד.
  האתר הישראלי טוטאלצ'ט בו נוצר הפרופיל השני אינו משיב לפנייתנו. לשמחתנו, הפונה האמיצה פרסמה על ההטרדות שהיא חווה ברשת החברתית. בעקבות הפרסום, יצרה איתה קשר אישה שסבלה מהטרדות דומות, והסתבר כי הפוגע הוא אדם ששתיהן מכירות, והוגשה נגדו תלונה במשטרה.

   

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר חברה למומחי פרטיות שונים בפניה למשרד הבריאות בבקשה לחשוף את ההסכם התקשרות בינו לבין חברות MyHeritage ו – BGI הסיניות לצורך עריכת בדיקות לנגיף הקורונה, עליו פורסם בתקשורת. זאת על מנת להבטיח הגנה מספקת לפרטיות הנבדקים, ולמידע הגנטי או מידע אחר של הנבדקים בעקבות הסכם שכזה.

   

 • עו"ד עמיר כהנא בשיתוף עם הקליניקה העבירו הערותיהם לתזכיר חוק שפרסם משרד המשפטים במסגרת ההתמודדות עם מגפת הקורונה, שמטרתו להסמיך את המשטרה לעשות שימוש בנתוני מיקום המתקבלים מהרשתות הסלולריות על מנת לוודא שהחייבים בבידוד אינם מפרים את הבידוד. הערותינו התמקדו בצורך לתחום היטב את הסמכויות החריגות האלה, את השימוש שניתן לעשות במידע ולהפעילן בשקיפות מרבית, על מנת שהפגיעה הקשה בפרטיות תהיה מצומצמת ככל שניתן.

   

פברואר 2020

 • שמחים לעדכן שבזכות פעילות הקליניקה ראש עיריית ירושלים, משה לאון הסיר את כל החסימות של תושבי העיר מהעמודים הרשמיים שלו ברשתות החברתיות, וביניהם שני פונים שייצגה הקליניקה, מר יוסי סעידוב והגב' הדס לבמור. ראו המענה שהתקבל מעיריית ירושלים.

   

ינואר 2020

 • שמחים לעדכן שערר שהגישה הקליניקה בשם פונה שתמונות המעידות על נטיותיו המיניות פורסמו ללא הסכמתו, התקבל. בזכות הערר המשטרה פתחה את תיק החקירה ונוקטת בפעולות חקירה נוספות על מנת לאתר את המפרסם. ראו תשובת המשטרה.

   

 • הקליניקה והתנועה לחופש המידע פנו בפניה משותפת ליחידת הסייבר בפרקליטות המדינה. זאת בעקבות מענה של יחידת הסייבר לבקשת חופש מידע לפיו תוכן הביטויים אותם היחידה מבקשת מהרשתות החברתיות להסיר אינו מתועד. לעמדתנו על יחידת הסייבר חלה חובה משפטית לתעד תוכן ביטויים אלה, על מנת שניתן יהיה לבחון ולבקר את שיקול הדעת של היחידה בעת הגשת בקשות להסרת תוכן, הפוגעות בזכות לחופש הביטוי במרחב הסייבר. קראו את המכתב.

   

 • הקליניקה והתנועה לחופש המידע פנו יחד לחברת פייסבוק על מנת לבקש מפייסבוק לספק לציבור מידע על התכנים שהוסרו על ידיה בשנה האחרונה, שנה בה התקיימו שלוש מערכות בחירות בישראל. ביקשנו לקבל מידע אודות כמות הסרת התכנים שסווגו כפוליטיים, כמות החשבונות שנחסמו בשל הפצת תוכן זה, הליך ההחלטה לגבי הסרת תכנים, ואיכות הסיווג של התוכן שיש להסיר בשפות שונות. קראו את המכתב.

   

דצמבר 2019

אוקטובר 2019

 • עו"ד דנה יפה משוחחת עם איש התקשורת והטכנולוג עידו קינן בפודקסט 'שרת התרבות' על הפעילות של הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר בשנה האחרונה -  מה עושה קצין השיימינג של המשטרה? אילו חובות יש לרשתות חברתיות כלפי ציבור המשתמשים שלהם? האם הביטוח הלאומי עוקב אחרינו ברשתות החברתיות ועוד נושאים. מוזמנים להאזין!.

   

 

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ט

עדכונים מפעילות הקליניקה תשע"ט

 

ספטמבר 2019

 • שמחות לעדכן שבעקבות הפניות שלנו היועץ המשפטי לכנסת הזמין את הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר לדיון ציבורי שיקיים בנושא: הסרת חסימות של משתמשים מעמודים רשמיים של חברי הכנסת (לקריאת המכתב). נעדכן כמובן כאשר יקבע מועד לדיון, ועל תוצאותיו.

   

אוגוסט 2019

 • אז למה בעצם חסימה שרירותית של משתמשים מעמודים רשמיים של פוליטיקאים לא חוקתית?

  הכתב מתן ברניר מגלובס, בוחן את השאלה, ובין היתר מראיין את עו"ד דנה יפה מהקליניקה לזכויות אדם במרכז הסייבר, והפונים שהקליניקה ייצגה עד כה. קישור לכתבה. וראו גם: כתבת וידאו שערך מתן ברניר מעיתון גלובס עם הקליניקה לגבי חסימת משתמשים על ידי פוליטיקאים.

 

 • שמחים לעדכן שפייסבוק השיבה לפניית הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר, שהעלאת תמונות פסליה של חן זיו, הכוללים עירום נשי אינה נוגדת את מדיניותה, והחסימה  נעשתה בטעות. לצערנו, פייסבוק לא הציעה דרך שתבטיח כי הפסלת לא תחסם בטעות שוב. ראו עוד בכתבה שפרסמו עלינו ב"הארץ" 

 

יולי 2019

 

 • בהמשך לעמדת ידיד בית המשפט שהגשנו בשם התנועה לחופש המידע, בהליך הערעור של פייסבוק נגד אבי לן, בה טענו כי יש לחייב את פייסבוק בהליך הוגן ושקיפות כלפי משתמשיה בעת החלטות על הסרת תכנים - לבקשת בית המשפט, גם היועץ המשפטי לממשלה יצטרף להליך ויגיש עמדתנו עד ל - 1.12.2019. נוסיף לעדכן כמובן. 

 

 • פייסבוק, מראה שחורה והחשיבות שיש בשקיפות והליך הוגן בכל הנוגע להחלטות על הסרת תוכן ממרחב הסייבר.

  מוזמנות/ים לקרוא טור דעה שכתבו דנה יפה, המנחה הקלינית של הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר ורחלי אדרי, המנכ"לית של התנועה לחופש המידע ופורסם ב"דה-מרקר".

 

יוני 2019

 • ביום חמישי היה לנו יומנו בבית המשפט העליון - הקליניקה בשם התנועה לחופש המידע ביקשה מבית המשפט העליון לאפשר לה להצטרף כידידת בית משפט להליך ערעור שחברת פייסבוק הגישה נגד אבי לן, משתמש של הפלטפורה. אנחנו טוענים שיש להכיר בפייסבווק כגוף דו מהותי לעניין הסרת תכנים, וככזו לחייב אותה לשקיפות והליך הוגן מול משתמשיה. עכשיו אנחנו ממתינים להחלטת בית המשפט בבקשה.
  ראו אודות הדיון בבית המשפט

 

מאי 2019

 • לעמדת הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר והתנועה לחופש המידע, בשל ההשפעה הרבה של רשת פייסבוק על השיח הציבורי יש להכיר בה כגוף דו מהותי לעניין הסרות תכנים, ולחייב אותה בקיום הליך שקוף והוגן מול משתמשיה בעת קבלת החלטה על כך. הקליניקה הגישה עמדת ידיד בית משפט בשם התנועה, לקראת הדיון שיתקיים בבית המשפט ב - 20/6. נעדכן. כתבו עלינו גם בדה מרקר.
  ראו גם: פוסט שפרסם פונה של הקליניקה בפייסבוק.

 • הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר פנתה אל המשטרה, בעקבות כתבה בה מסרה המשטרה כי  מונה במשטרה "קצין שיימינג" שמטרתו לסייע לשוטרים המעוניינים להגיש תביעה אזרחית כנגד אזרחים שפרסמו הודעות נגד שוטרים במרחב הסייבר. לטענת המשטרה, קצין כזה נחוץ כדי למזער את תופעת 'השיימינג' של שוטרים באינטרנט. אנו מודאגים מפני אפקט מצנן על חופש הביטוי של האזרחים, שיחששו מתביעות וימנעו מלפרסם ביקורת. כדי להבין כיצד פועל קצין השיימינג, וכיצד הוא מחליט אילו ביטויים נחשבים 'שיימינג', פנינו אל המשטרה בבקשת חופש מידע.
  המענה שקיבלנו מהמשטרה בעקבות בקשת חופש המידע שהגשנו לגבי פעילותו של קצין השיימינג. גילינו לדוגמא, כי קצין שיימינג מעביר בקשות להסרת תכנים מרשתות חברתיות לפרקליט ייעודי הממומן על ידי המשטרה ביחידת הסייבר בפרקליטות המדינה. עד כה בשנת 2019 הועברו על ידי הפרקליטות 24 בקשות להסרת תוכן המבקר שוטרים לרשתות החברתיות, והן הסכימו להסיר רק 12 מתוכן. ראו עוד: נוהל הטיפול בפרסום פוגעני נגד שוטרים ברשת.
  אנחנו נבקש מידע נוסף ממשרד המשפטים ומהמשטרה ונוסיף לעדכן.

 

מרץ 2019

 • תשובת ביטוח לאומי לפניית הקליניקה: מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי השיב לפנייתה של הקליניקה לזכויות דיגיטליות שהזהירה מפני פגיעה משמעותית בפרטיות ובחופש הביטוי של מבוטחי הביטוח הלאומי - לאחר שהמוסד פרסם מכרז לכלי ממוכן לכריית מידע מודיעני מרשת האינטרנט של המבוטחים. המנכ"ל עדכן כי המוסד ביטל את המכרז, והודה לקליניקה על פנייתה החשובה

 

פברואר 2019

 

ינואר 2019

 

דצמבר 2018