הקליניקה לזכויות אדם בינ"ל הגישה שני דו״חות צללים לוועדת זכויות האדם של האו״ם במסגרת הניטור על יישום האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות

clinic1

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות הגישה בשנת הלימודים התשע"ט שני דו"חות צללים לוועדת זכויות האדם של האו"ם ICCPR, זאת בשלב המקדמי של קביעת רשימת הנושאים לדיווח עבור מדינת ישראל. 

 הדו"ח הראשון הוגש בשם כיאן-ארגון פמיניסטי והתמקד במספר נושאים שעניינם העדר נגישות לצדק בבתי הדין הכנסייתיים. בין השאר, הדו"ח כלל התייחסות לאגרות הגבוהות (כך למשל האגרה בעד פתיחת תיק גירושין בבית הדין הכנסייתי האורתודוקסי מגיעה כדי 8000 ₪ בעוד שבבתי דין דתיים אחרים האגרות אינן עולות על כמה מאות שקלים וכפופת לתקנות המסדירות את הנושא) ולפרסום החלקי והלא נגיש של הכללים המתייחסים לפטור מתשלום אגרה בבתי הדין הכנסייתיים, כמו גם לאי-נגישות שאר הכללים החלים על ההליכים המתנהלים בפני בתי דין אלה. בנוסף הדו"ח מבקר את אי-פרסום פסקי הדין של בתי הדין הכנסייתיים. במסגרת הדו"ח, הוועדה נתבקשה לכלול ברשימת הנושאים לדיווח המיועדת למדינת ישראל את נושא הנגישות לצדק בבתי הדין הדתיים, ובפרט הצעדים שננקטו על מנת להבטיח שקיפות, שוויון, הגינות ונגישות לצדק בבתי הדין הכנסייתיים; בפרט בהקשר של אגרות, הנגשת בדינים וכן הנגשה של פסקי הדין הניתנים בבתי הדין הדתיים, ובפרט הכנסייתיים, לציבור הרחב.

לקריאת הדו"ח ראו: Kayan Loipr Israel final

 

הדו"ח השני הוגש מטעם ארגון מען-פורום ארגונים של נשים בדואיות בנגב, והתמקד בנושאי אלימות במשפחה, פוליגמיה, נישואי קטינות ונשים עם מוגבלות בדגש על מאפייני החברה הבדואית ושכיחות תופעות אלה בקרבה. הדו"ח התייחס, בין השאר, לאי-נקיטת צעדים מספקים והולמים על-ידי המדינה למתן פתרונות לבעיות אלה.  

במסגרת הדו"ח נתבקשה הוועדה לכלול ברשימת הנושאים לדיווח את הצעדים שננקטו על ידי המדינה למאבק בתופעת האלימות במשפחה נגד נשים בדואיות בנגב ובפרט: תכניות חברתיות; תכניות להעלאת מודעות; הקמת מקלטים לנשים קורבנות אלימות המותאמים לחברה הבדואית; פירוט אודות כוח האדם המקצועי המועסק בנגב לאספקת שירותים סוציאליים לנשים בדואיות קורבנות אלימות בנגב ביחס למספר התיקים ולהיקף האוכלוסייה, ובציון יכולתם לתקשר בשפה הערבית; הצעדים שננקטו על מנת ליצור מאגר נתונים בעניין האלימות במשפחה נגד נשים בדואיות בנגב; הצעדים שננקטו על מנת לעודד נשים קורבנות אלימות בנגב להגיש תלונות נגד קרובי משפחה שמפעלים אלימות כנגדן והצעדים שננקטו על מנת לספק הגנה לנשים שמגישות תלונות על אלימות במשפחה. עוד נתבקשה הוועדה להורות למדינה לדווח על התקציבים שהוקצו למען הטיפול בנושאים נושא הדו"ח. 

בנוסף, הדו"ח ביקש כי המדינה תפרט אודות הצעדים שננקטו במסגרת המאבק בתופעת הפוליגמיה בקרב החברה הבדואית בנגב, ובכלל זה תכניות חינוך, שירותים חברתיים, ואיסוף בסיס המידע הנחוץ לטיפול בתופעה. בקשות דומות התייחסו לנישואי קטינות ולנשים בדואיות עם מוגבלות. 

 לקריאת הדו"ח ראו : Maan Israel Loipr