"מיני-קליניקה" בנושא יישוב סכסוכי סחר בין-לאומיים

אודות הקליניקה

המיני-קליניקה תאפשר לתלמידי/ות לבצע עבודה משפטית מתקדמת בתחום דיני הסחר הבינלאומי בשיתוף משרדי ממשלה הנוגעים בדבר, ביחס להליכי יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי (World Trade Organization - WTO), ולרכוש מומחיות הרלבנטית למגזר הציבורי ולמגזר והעסקי גם יחד. 

רקע כללי: דיני הסחר הבין-לאומיים מסדירים את יחסי הסחר בין מדינות במגוון תחומים הנוגעים בכמעט כל ממדי המשק (סחר בטובין, סחר בשירותים, קניין רוחני, תקנות טכניות, תקנות בריאות ועוד). במסגרת ה-WTO מערכת יישוב סכסוכים בעלת אופי שיפוטי, העוסקת בסכסוכי סחר בין מדינות המייצגות בכך אינטרסים מסחריים של שחקנים מן המגזר הפרטי. המדובר במערכת יישוב הסכסוכים הפעילה ביותר במשפט הבין-לאומי, כאשר מאז 1995 הוגשו 524 תלונות. הסכסוכים כולם בעלי הגיון כלכלי-מסחרי עם חשיבות רבה למדיניות ציבורית בתחומים כלכליים אולם לעתים קרובות הם נוגעים גם בנושאי מדיניות ציבורית חשובים בתחומים אחרים כגון איכות הסביבה, בטחון לאומי, זכויות אדם, אנרגיה חלופית, ובריאות הציבור.

ישראל הינה מדינת ה-OECD היחידה שמעולם לא השתתפה כמתלוננת או כנילונה במסגרת יישוב סכסוכים ב-WTO. אי-השתתפות זו אין משמעה שישראל איננה מושפעת מהחלטות מערכת יישוב הסכסוכים, שגם אם הן חלות רק על הצדדים הישירים לסכסוך, מהוות הן בפועל תקדימים לפרשנות התחייבויות על פי ההסכם. למשל, בימים האחרונים הגישה רוסיה תלונה נגד אוקראינה בעניין סנקציות כלכליות-ביטחוניות, לרבות הגבלות על רישוי עיתונאים רוסים באוקראינה. לסכסוך זה יהיו השלכות משמעותיות על פרשנות חריג הביטחון הלאומי בהסכמי ה-WTO, ולכך יתכנו השלכות עקיפות על ישראל. במסגרת יישוב סכסוכים ב-WTO קיים מנגנון המאפשר למדינות שאינן צד ישיר לסכסוך להשפיע בכל זאת על תוצאותיו, וחשוב מכך, על ההלכות המשפטיות הנובעות ממנו: השתתפות כצד-שלישי (Third Party). במסגרת זו, מקבלת המדינה רשות להשתתף בתהליכי המשא ומתן המקדימים לפתיחת ההליך השיפוטי, ולאחר מכן – להגיש טענות בכתב ואף לנכוח ולהשתתף באופן פעיל בחלק מהדיונים בעל-פה בפני הערכאה הראשונה ('פאנל') וערכאת הערעורים.

ב"מיני-קליניקה" ישתתפו 4-6 תלמידים/ות. הקליניקה תעבוד בשיתוף עם פקידים ממנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, ויועצים משפטיים ממשרדי הכלכלה, החוץ והמשפטים. הקליניקה תעסוק בבחינה של תלונות חדשות המוגשות ל-WTO וניתוח משפטי ומסחרי ראשוני שלהן; זיהוי נקודות בהן עשוי להיות לישראל עניין בהשתתפות כצד-שלישי; הכנת טיוטות של בקשות הצטרפות כצד-שלישי; ובמידה והמדינה תחליט להצטרף כצד-שלישי – הכנת כתב בי-דין להגשה ל-WTO.

הקליניקה תונחה על ידי פרופ' תומר ברודי.

 

מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

כללי:

ה״מיני קליניקה" הינה קליניקה ייחודית הפעילה בתחום המשפט הכלכלי הבינלאומי. מספר מצומצם של סטודנטים/ות (עד שמונה) עוברים הכשרה אקדמית בסמסטר א', ועובדים בפעילות קלינית בסמסטר ב'. המדובר בעבודה משפטית מתקדמת בתחום דיני הסחר הבינלאומי והשקעות בינלאומיות, עם ממשקים לנושאי סביבה, בריאות ומדיניות ציבורית בכלל. בשנה הראשונה של הקליניקה, הפעילות נעשתה בשיתוף משרדי ממשלה הנוגעים בדבר, ובעיקר משרד הכלכלה, בדגש על השתתפות בהליכי

יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי (World Trade Organization - WTO) כצד שלישי.

בשנת הלימודים תשע"ח עברו תלמידי הקליניקה הכשרה מיוחדת בתחום יישוב הסכסוכים של ה-WTO. כמו כן, בשנה זו היתה המיני-קליניקה בשלב פיילוט להצטרפות לרשת הקלינית Tradelab בה חברות מספר אוניברסיטאות מובילות בתחום, כגון אוניברסיטת ג'ורג'טאון ובית הספר ללימודים מתקדמים בז'נווה. הצטרפות לרשת זו תרחיב את מגוון התחומים והגורמים איתם תעבוד המיני-קליניקה.

 

מעבודת הקליניקה:

  • בשלב זה, עבודת הקליניקה ותוצריה חסויים, בעיקר מפאת העיסוק בישוב סכסוכים ב-WTO.
    תלמידי הקליניקה הכינו שלוש חוות דעת לגבי סכסוכים עקרוניים ב-WTO. בהמשך לכך הצטרפה ישראל כ"צד שלישי" לסכסוכים אלה.
    ביחס לסכסוך עקרוני בין אינדונזיה לאוסטרליה בנושא חישוב היטלי היצף במצב בו מחיר המוצר מעוות עקב סבסוד של חומרי גלם, אף הוכן על ידי תלמידי הקליניקה כתב טענות.