תקנון מונגש למניעת הטרדה מינית

clinic3

המרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית עובר למתכונת חדשה של עדכונים בנוגע לנעשה בקליניקות בצורה של מבזקונים. אנחנו מאחלות ומאחלים לכם/ן קריאה מהנה וחג שמח!

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות הוציאה השבוע תקנון למניעת הטרדה מינית המונגש לשונית לאנשים עם מוגבלות שכלית, ייחודי וראשון מסוגו. 
 
התקנון המונגש גובש בשיתוף עם ארגון אלווין ישראל ועם ד"ר סיגל עוזיאל-קרל, מומחית לפישוט לשוני. חשיבותו נובעת הן מהיותם של אנשים עם מוגבלות שכלית חשופים באופן מיוחד לניצול והטרדה מינית, והן מתיקון לחוק למניעת הטרדה מינית שהובל אף הוא על ידי הקליניקה, המטיל את חובות המעסיק הקבועות בחוק ובתקנות למניעת הטרדה מינית, ביניהם תליית תקנון, על מפעלים מוגנים ועל משתקמים.  להצעת החוק >>

עקרונות הפישוט הלשוני כוללים, בין היתר, התאמה של עיקרי המידע תוך שימוש במשפטים קצרים ופשוטים תחבירית ובאוצר מילים יומיומי ושכיח. הסמלול נדרש על מנת לתמוך בכתוב ולהבהירו עבור המתקשים בקריאה. תהליך העבודה להנגשת התקנון נערך באופן מעמיק בשיתוף פעולה של סטודנטיות/ים מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, מקבלי שירות, גורמי טיפול מעמותת אלווין וכן חוקרות/ים ומומחיות/ים בתחום הפישוט הלשוני. הסמלים המופיעים בתקנון עוצבו במיוחד על-ידי המכון להנגשה קוגניטיבית, כך שיבטאו את המסרים העיקריים ויהלמו את רוח המסמך בכללותו.
 
בימים אלו הקליניקה פועלת לצירוף הנוסח המונגש לנוסח התקנות למניעת הטרדה מינית, לצד התקנון ה"רגיל" לדוגמה, זאת בכדי שהתקנון המונגש יוכל לשמש בכל מקום עבודה ובמפעלים מוגנים.  

לתקנון >>

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם

 

 

עובדות סוציאליות מופרטות

clinic6

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה פנתה למשרד הבריאות בבקשה כי המשרד יפעל לאכיפת הוראות החשב הכללי ממאי 2011, בדבר שכר מינימום ענפי של עובדות סוציאליות מופרטות המועסקות על-ידי עמותות המתקשרות עם משרד הבריאות. הפנייה נעשתה בעקבות מידע על היעדר אכיפה של שכר המינימום הענפי. למכתב.

ההערכות כיום מדברות על כ-6,000 עובדות סוציאליות המועסקות במסגרת של שירותים מופרטים, מתוך כ-15,000 עובדות סוציאליות סך-הכל. כמו כן, מרבית מהמסיימות בשנה הקרובה לימודי עבודה סוציאלית, צפויות להשתלב במסגרת של שירותים מופרטים. בחודש מאי 2011, בעקבות מאבק שניהלו ארגוני העובדות הסוציאליות ובעקבות שורה של דיונים שהתקיימו בנושא מול משרד האוצר, פרסם החשב הכללי את ההוראות בדבר שכר של עובד/ת סוציאלי/ת. על פי ההוראות, שכרן של העובדות הסוציאליות המופרטות היה אמור להתעדכן במספר פעימות, כך שנכון לסוף שנת 2014, השכר היה צריך לעמוד על סך של 7,052.32 ש"ח. עוד צוין בהוראות, כי אי עמידה בתנאים תיחשב כהפרה חמורה של ההסכם. 

ממידע שהגיע לידי הקליניקה לזכויות נשים בעבודה מגורמים שונים, עולה כי הוראות החשב הכללי אינן מיושמות בהתקשרויות של עמותות מול משרד הבריאות, וכי ישנן עמותות המשלמות לעובדות הסוציאליות שכר נמוך מהשכר הקבוע בהוראות החשב הכללי. כך, היות ואין כיום מנגנון אכיפה מסודר במשרד הבריאות, על אף כי נראה שמשרד הבריאות מעביר את שכרן המעודכן של העובדות הסוציאליות המופרטות לידי העמותות - שכרן החודשי נמוך יותר מדרגות השכר שנקבעו להן  בהוראות החשב הכללי.
הפנייה למשרד הבריאות הינה תוצר של שולחן עגול מיוחד שנערך בנושא במהלך חודש ינואר 2015, אשר לקראתו פרסמה הקליניקה נייר עמדה קצר המסכם את הבעיות העיקריות הקיימות בתחום לצד פתרונות אפשריים. לנייר העמדה

הפעילות נערכה על ידי הסטודנטיות מיטל ספיבק וגילי גוטוירט בהנחיית עו"ד תמי קצביאן ופרופ' גיא דוידוב מהקליניקה לזכויות נשים בעבודה.

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם