השקעות חברתיות

clinic1

 

הקליניקה לשוק הון חברתי כתבה מסמך הבוחן את אפשרות השימוש בנכסים ללא דורש והשקעתם במטרות חברתיות במספר מדינות בולטות. למסמך.

הבחינה נעשתה מתוך שאיפה לבחון אימוץ  מודל בריטי משנת 2008, במסגרתו  חוקק חוק שהביא ליסודו של בית השקעות חברתי אשר מקור הכספים המושקעים באמצעותו הנם נכסים פיננסיים ללא דורש (מרביתם כספים בחשבונות בנק רדומים). יישומו של הרעיון בישראל נושא בחובו פוטנציאל ליצירתו ופיתוחו של שוק השקעות חברתיות בהיקף משמעותי אשר עשוי לחולל שינוי של ממש בשוק היזמות החברתית.  שוק ההשקעות החברתיות בישראל מצוי בתחילת דרכו ובא לידי ביטוי בעיקר בעסקים חברתיים קטנים ובמגוון מצומצם של מקורות מימון עבור יזמים המבקשים להשקיע במטרות חברתיות. צמצום הפערים בין ישראל לעולם בתחום זה, מבחינת היקפי ההון הזמין להשקעות חברתיות והיקפי הפרויקטים המקדמים מטרות חברתיות, מחייב חשיבה מחודשת ליצירת פלטפורמות שיאפשרו את הגדלת הסכומים הזמינים להשקעה, גיוון מקורות המימון ומכשירי ההשקעה והגברת אמון המשקיעים באפיק השקעה זה. על רקע זה נכתב המסמך של הקליניקה.

במסגרת המסמך נבחן השימוש בנכסים ללא דורש באנגליה, ארה"ב ואוסטרליה לצרכים של הגדלת ההון המושקע באפיקי השקעה חברתיים, ומוצגות בו מספר מסקנות ראשוניות. המסקנות נוגעות בהסדרה הראויה של השימוש בנכסים פיננסים ללא דורש בישראל, בשיקולים המרכזיים שיש להתחשב בהם בעת עיצוב המודל הישראלי לייסוד של בית השקעות חברתי וכן בחלופות אשר עשויות לסייע בהליך החשיבה לקראת גיבוש המודל הישראלי.

המסמך נכתב על ידי הסטודנטיות דניה אמיר, הילה כהן ומיה זמיר בהנחייתה של עו"ד קרן שביט-שטייף, מנחת הקליניקה.

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם