סקירה בנושא בריחות קטינים ממסגרות השמה חוץ ביתית

clinicmivzak5

 

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער קיימה בסוף חודש מאי דיון במסגרת של שולחן עגול  בנושא בריחות קטינים ממסגרות השמה חוץ ביתית. לקראת הדיון פירסמה הקליניקה סקירה מיוחדת בנושא, המתארת את המצב הקיים, תוך בחינה של הקשיים העולים מאופן הטיפול והאכיפה הפלילית סביב בריחות של קטינים ממסגרות השמה חוץ ביתיות. לסקירה ולנספחים.

כפי שעולה מן הנתונים המופיעים בסקירה, כיום קטינים וקטינות רבים המוגדרים כמצויים בסיכון גבוה ושוהים במסגרות השמה חוץ ביתית תחת צו בית משפט (בין אם צו נזקקות או צו פלילי), נוטים לברוח ממסגרות ההשמה, מסיבות שונות הקשורות למצוקה עמה הם מתמודדים. עם בריחתם, הקטינים/ות נחשבים למפרי צו שיפוטי ואיתורם נערך בסיוע המשטרה לשם החזרתם למסגרת בהתאם להוראות הצו. בריחות אלו מביאות לפתיחת תיק פלילי לאותם קטינים/ות אשר ברחו בשל הפרת הצו, באופן אשר יש בו פעמים רבות כדי לסתור את מטרת הצו שהיא להגן על הקטין. הדבר אף מוביל להפללה של אותם קטינים ולהתייחסות אליהם כאל חשודים ולתיוגם "כעבריינים". יתרה מזאת, עצם פתיחת התיק הפלילי מותיר את הקטינים/ות עם רישום משטרתי או פלילי, אשר עשוי להשפיע באופן שלילי על עתידם.

בדיון בנושא במסגרת השולחן העגול, הוצפו הקשיים המהותיים הקיימים כיום באופן הטיפול בבריחות. בתוך כך, הודגש הצורך בשיתוף פעולה מורכב ורגיש בין מסגרות חסות הנוער לבין המשטרה וגופים רלוונטיים נוספים, על מנת להבטיח את חזרתו של הקטין ולמנוע את הפללתו ותיוגו כ"עבריין" שלא לצורך. בסיום הדיון, הומלץ לערוך סדרה של דיוני המשך בנושא בשיתוף גורמי ממשל, וזאת על מנת לגבש נוהל בין-משרדי להסדרת הסוגיה, וכן לבדוק היתכנות למינוי מתאם ארצי אשר יתאם בין הגורמים השונים הפועלים בתחום.

בדיון השתתפו כבוד השופט שמעון לייבו - שופט נוער בירושלים, נציגים שונים ממשרדי ממשלה, לרבות משרד המשפטים, משרד הרווחה, משטרת ישראל, משרד החינוך, נציגים מהוסטלים ומסגרות השמה שונות, עורכי דין מהסניגוריה הציבורית והאגף לסיוע משפטי וכן עובדות/ים סוציאליים ונציגי/ות עמותות וארגונים שונים.

על המסמך והשולחן העגול עמלו הסטודנטיות מעיין גיל, עמית הרלב, שרה כהן, עידית כהנא וגיטל דמס, בהנחיית עו"ד שירן רייכנברג ועו"ד דנה רוטשילד מהקליניקה לזכויות ילדים ונוער
לסקירה ולנספחים

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם