קליניקה לזכויות נשים בעבודה

 

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה ערכה ביום ה-20.2.14 מפגש מיוחד בנושא 'הטמעת חשיבה מגדרית - מבט משווה על ישראל ואנגליה', בשיתוף ארגוני החברה האזרחיות ואנשי ונשות אקדמיה.

 

במפגש התארחה פרופ' סנדרה פרדמן מאוניברסיטת אוקספורד, מומחית לזכויות אדם, דיני עבודה וסוגיות של אפליה ואי-שוויון, שהינה אחת מהחוקרות החשובות בתחום של הטמעת חשיבה מגדרית בשוק העבודה האנגלי בפרט והאירופאי בכלל. במהלך המפגש פרופ' פרדמן תיארה את הפעילות אשר נעשתה באנגליה לשם הטמעת חשיבה מגדרית במגזר הציבורי והפרטי, תוך שהיא מתייחסת לקשיים הקיימים ביישום ואכיפה של מודלים המבקשים לבצע הטמעת חשיבה מגדרית מהותית וארוכת טווח. מודלים שכאלו דורשים, למעשה, מן הגופים הרלבנטיים, לבצע שינוי שורשי של תפיסות עולם ודפוסי פעולה בארגונם, ולפעול בצורה פרו-אקטיבית, הכרוכה במשאבי זמן ומשאבים תקציביים, לשם קידום של שיוויון מגדרי.

 

לאחר הרצאתה של פרופ' פרדמן, הוצגו ארבעה פרויקטים מרכזיים להטמעת חשיבה מגדרית, בהקשר הפנים-ישראלי. בתוך כך, מרכז אדווה הציגו את פעילות 'פורום נשים לתקציב הוגן', הפועל מזה למעלה לעשור, ובמסגרתו נערכים מחקר ופעילות לובינג לקידום חשיבה מגדרית בסוגיות תקציביות ברמה הארצית והמוניציפלית. לאחר מכן הוצג פרויקט 'שוות' של מכון ון-ליר, המבקש להטמיע חשיבה מגדרית כאסטרטגיה כוללת לקידום מעמדן הדמוקרטי והאזרחי של נשים מקבוצות שונות, כאשר הדבר נעשה על ידי יצירת קשרים בין ארגוני שטח לבין קובעי מדיניות, חקיקה ושינוי חברתי רחב ובמסגרת של ארגוני נשים (כדוגמת תא העיתונאיות). שדולת הנשים הציגו פעילות להטמעת חשיבה מגדרית במקומות עבודה, והדגימו את הדברים מפרויקט משותף ששדולת הנשים מקיימת כיום יחד עם חברת החשמל, על מנת לקדם שוויון מגדרי בתוך חברת-החשמל, בדגש על ייצוג נשים וצמצום פערי שכר בין גברים לנשים בחברה.

 

האירוע כולו נערך בחסות הקליניקה לזכויות נשים בעבודה. אחד הפרויקטים המרכזיים השנה של הקליניקה לזכויות נשים בעבודה, הינו עריכת מודל להסכם קיבוצי המקדם שוויון מגדרי, שנועד לקדם זכויות לנשים בפרט וזכויות הוריות בכלל ולאזן בין עבודה משפחה (work-family balance). המודל מכיל סעיפים שונים הקשורים לתחומי היום-יום בשוק העבודה, ביניהם קבלה לעבודה, סדרי עבודה, תנאים סוציאליים, קידום, מניעת הטרדה מינית ופיטורים. החידוש הגדול של הפרויקט הוא בכך שהוא מבקש לקדם סוגיות מגדריות ושוויון מגדרי במקומות עבודה באמצעות הסכם קיבוצי דווקא, אשר נחשב, מסורתית, ככלי שנעשה בו שימוש בעיקר על ידי גברים שהובילו משאים ומתנים קיבוציים, ונועד לקדם סוגיות 'ניטרליות' של עובדים במקומות עבודה, להבדיל מסוגיות 'מגדריות'.

 

המודל נערך על ידי צוות של שלושה סטודנטיות/ים: דורית המברג, עומרי טנקמן וסודיה כהן, בהנחיית עו"ד תמי קצביאן ובשיתוף פעולה עם ארגון העובדים 'כוח לעובדים'. החיבור לארגון 'כוח לעובדים' נעשה מתוך שאיפה לאתר מענה לדילמות אותנטיות העולות מן השטח ולהיות מיושם במו"מ עתידיים של הארגון. במסגרת העבודה על המודל, הסטודנטיות/ים למדו את ההסכמים הקיבוציים הקיימים במשק הישראלי, סקרו מאמרים מהארץ והעולם וכן חקיקה, פסיקה והמלצות רלוונטיות בנושא, וכן נפגשו עם הפורום הפמיניסטי של 'כוח לעובדים' על מנת לקבל פידבק ראשוני 'מהשטח'. השאיפה היא כי בסופו של יום ארגוני עובדים נוספים יסכימו לאמץ וללמוד חלקים מן המודל.

 

בסיום המפגש התקיים רב-שיח בהנחיית פרופ' גיא דוידוב וד'ר עינת אלבין, ובהשתתפות נציגות מנעמ"ת, ויצ"ו, הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שדולת הנשים, מרכז תמורה, שתי"ל, 'כוח לעובדים', מרכז אדוה, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, הסתדרות העובדים, מכון ון-ליר, הקליניקות בבר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרפולוגיה באוניברסיטה העברית והפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

 

לצד העשרת הידע של המשתתפות באשר למודלים הקיימים בתחום באנגליה ובישראל, המפגש העלה שאלות ביחס לאפשרות הפרגמטית להטמיע חשיבה מגדרית באתרים שונים בחברה הישראלית, באופן שיש בו כדי להשפיע השפעה של ממש על כלכלתן, רווחתן וכבודן של נשים בישראל.