Table of Contents

תקנון מונגש למניעת הטרדה מינית

clinic3

המרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית עובר למתכונת חדשה של עדכונים בנוגע לנעשה בקליניקות בצורה של מבזקונים. אנחנו מאחלות ומאחלים לכם/ן קריאה מהנה וחג שמח!

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות הוציאה השבוע תקנון למניעת הטרדה מינית המונגש לשונית לאנשים עם מוגבלות שכלית, ייחודי וראשון מסוגו. 
 
התקנון המונגש גובש בשיתוף עם ארגון אלווין ישראל ועם ד"ר סיגל עוזיאל-קרל, מומחית לפישוט לשוני. חשיבותו נובעת הן מהיותם של אנשים עם מוגבלות שכלית חשופים באופן מיוחד לניצול והטרדה מינית, והן מתיקון לחוק למניעת הטרדה מינית שהובל אף הוא על ידי הקליניקה, המטיל את חובות המעסיק הקבועות בחוק ובתקנות למניעת הטרדה מינית, ביניהם תליית תקנון, על מפעלים מוגנים ועל משתקמים.  להצעת החוק >>

עקרונות הפישוט הלשוני כוללים, בין היתר, התאמה של עיקרי המידע תוך שימוש במשפטים קצרים ופשוטים תחבירית ובאוצר מילים יומיומי ושכיח. הסמלול נדרש על מנת לתמוך בכתוב ולהבהירו עבור המתקשים בקריאה. תהליך העבודה להנגשת התקנון נערך באופן מעמיק בשיתוף פעולה של סטודנטיות/ים מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, מקבלי שירות, גורמי טיפול מעמותת אלווין וכן חוקרות/ים ומומחיות/ים בתחום הפישוט הלשוני. הסמלים המופיעים בתקנון עוצבו במיוחד על-ידי המכון להנגשה קוגניטיבית, כך שיבטאו את המסרים העיקריים ויהלמו את רוח המסמך בכללותו.
 
בימים אלו הקליניקה פועלת לצירוף הנוסח המונגש לנוסח התקנות למניעת הטרדה מינית, לצד התקנון ה"רגיל" לדוגמה, זאת בכדי שהתקנון המונגש יוכל לשמש בכל מקום עבודה ובמפעלים מוגנים.  

לתקנון >>

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם