Table of Contents

תביעת לשון הרע נגד רדיו ללא הפסקה

clinic2

הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון הגישה תביעת לשון הרע נגד רדיו ללא הפסקה, לאחר שהתוכנית 'שי ודרור'' השתמשה בתמונת סטודנטית ערביה כאילוסטרציה לתמיכה במחבל

בראשית חודש אוקטובר האחרון גילתה הסטודנטית לתדהמתה כי תמונתה "מככבת" בידיעה על תמיכה במחבל.  הכיתוב לצד תמונתה קרא באופן שאינו משתמע לשתי פנים כך: "עובדת פלאפון פוטרה לאחר שקראה למחבל בפייסבוק 'אהובי': 'הוא לא נולד מחבל...'". הכיתוב התייחס לידיעה שפורסמה בהרחבה בכלי התקשורת המקוונים, לפיה עובדת פלאפון פוטרה בשל תמיכה במחבל. אלא שלסטודנטית, אזרחית שומרת חוק שמעולם לא הביעה תמיכה במחבלים, לא היה כל קשר לידיעה הזו. מישהו החליט כי עובדת היותה של הסטודנטית ערביה, ובפרט כזו העוטה עליה חיג'אב כבת לעדה המוסלמית, הופכת אותה ל"תמונת אילוסטרציה" הולמת לתיאור שהופיע בידיעה.
בעקבות הפרסום, שהוסר בינתיים, פנתה הסטודנטית בבקשה לסיוע משפטי אל הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון, הפועלת למען קבוצות ויחידים המופלים על רקע השתייכותם האתנית והתרבותית. עו"ד ענבר פלד, מנחת הקליניקה, פנתה בשם הסטודנטית לתחנת רדיו ללא הפסקה ולעורכיה והבהירה כי התנהלות התחנה מהווה פרסום לשון הרע המחויב בפיצויים ללא הוכחת נזק. מרדיו ללא הפסקה נמסר בתגובה, כי "אכן נעשתה טעות בתום לב... והתחנה מתנצלת עמוקות עליה". עם זאת, תחנת הרדיו לא נעתרה לבקשת הסטודנטית לפיצויים על עוגמת הנפש שנגרמה לה ואף טענה כי לא נגרם לה כל נזק. משכך, ביום 24.2.16 הגישה הקליניקה כנגד רדיו ללא הפסקה תביעה בגין פרסום לשון הרע.
במסגרת התביעה, שנכתבה בסיוע הסטודנטים אוריה בארי ותמר באום, טוענת הקליניקה כי התנהלותה של תחנת הרדיו מהווה פרסום לשון הרע על רקע מוצא, באשר הנתבעים קשרו באופן מכליל ובוטה בין סממן תרבותי של מוצא ודת מסוימים לבין תמיכה במבצעי טרור. במעשיהם, טוענת הקליניקה, הכפישו הנתבעים את שמה של התובעת ואפשר שאף העמידו את חייה בסכנה.