Table of Contents

תביעה על הפליה באי קבלה לעבודה מחמת מוגבלות

 

Clinic

 

ביום 2.1.17, הגישה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות, לבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב, תביעה בגין הפליה באי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותה של התובעת. התובעת, בחורה צעירה ואינטליגנטית עם לקות שמיעה, הלכה לראיון עבודה בסניף של חברה גדולה בארץ. ראיון העבודה התנהל באווירה נעימה וברוח טובה, עד אשר סיפרה התובעת למראיין על אודות לקות השמיעה שלה. מרגע שהבין המראיין כי לתובעת לקות שמיעה, וכי היא לא תוכל לשמוע את מערכת הכריזה בסניף, יחסו אליה השתנה באחת, הוא קיצר בדברים ומיהר לסיים את הראיון. כעבור כמה ימים נודע לתובעת כי לא התקבלה לעבודה, היות שלא תוכל לשמוע את מערכת הכריזה בסניף. יצוין כי מדובר בסניף קטן של 15-20 עובדים, ולא הייתה כל מניעה כי יתקשרו עם התובעת באמצעות מסרונים או יפנו אליה באופן אישי. בכתב התביעה נטען כי התנהלות הנתבעת מושתתת על הנחות מוטעות וסטריאוטיפים שליליים כלפי אנשים עם לקות שמיעה, והינה בגדר הפליה אסורה העומדת בניגוד לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

עו"ד הדס הולצשטיין תמיר, מנחת הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות, מוסיפה כי מהניסיון המצטבר של הקליניקה עולה כי אין מדובר באירוע חד פעמי בעולם התעסוקה, אנו רואים מעסיקים רבים שלא נכונים לבצע התאמות פשוטות יחסית, על מנת להעסיק אנשים עם מוגבלות. התנהלות הנתבעת, ומעסיקים אחרים כמותה, ממחישה את החשיבות של המשפט בהטמעת נורמות של שוויון ובשמירה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.  

 

קישור לכתב התביעה https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/clinicallec/files/tbyh_mvshkhrt.pdf