Table of Contents

תביעה נגד חברת "דיטרון תעשיות בע"מ", בגין הפלייה בניגוד לקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

clinicmivzak5

 

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות הגישה ביום 22.5.16 תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ע"ס 66,1500 ש"ח, נגד חברת "דיטרון תעשיות בע"מ", בגין הפלייה בניגוד לקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

התביעה הוגשה בשם צעיר שהינו מתמודד נפש שהועסק במפעל החברה כהנדסאי מכונות, ופוטר  מעבודתו בסמוך לאחר שובו מחופשת מחלה בה שהה לצורך אשפוז, עקב מצבו הנפשי. בתוך כך, בשיחת הפיטורין שנערכה לתובע באופן מיידי וללא שימוע, נאמר לו על ידי מנהל פס הייצור:  "אתה לא מתאים למפעלים שעובדים 24/7... כדאי לך למצוא מסגרת מתאימה.. ייתכן ויש עמותות שיכולות לעזור לך" וכן: "הבן שלי סובל מאותה מחלה כמו שלך, ואיני רואה שעם בעיה כזו אפשר לתפקד כרגיל במסגרת עבודה... עדיף לך לשבת בבית".
 
בתביעה נטען כי בפיטורי התובע הפרה הנתבעת את איסור האפליה בתעסוקה הקבוע בסעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תשנ"ח-1998), שכן התובע פוטר ללא כל סיבה עניינית, אלא רק בשל היותו מתמודד נפש, ומבלי שהנתבעת קיימה את חובתה לנסות ולאתר עבור התובע התאמות שיאפשרו את המשך עבודתו בחברה. עוד נטען כי הנתבעת הפרה את חובתה לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיה, בהתאם לאמור בסעיף 9 לחוק השוויון, בכך שלא שקלה את היותו של התובע אדם עם מוגבלות, כשיקול נגד פיטוריו. 
בתביעה מפורט, כי פיטוריו המפלים והמשפילים של התובע גרמו לו לנזקים קשים, ובכלל זאת להידרדרות במצבו הנפשי ולכך שלא היה מסוגל לחזור ולהשתלב בשוק העבודה במשך כשנה לאחר פיטוריו.  בנוסף לאמור, נטען כי הנתבעת הפרה את החובה לקיים לתובע שימוע טרם פיטוריו, וכן את החובה למתן הודעה מוקדמת לפיטורין. 
 
 
התביעה נוסחה בעזרת הסטודנטים עודאי עתאמנה, דן אורבך והראל כהן, ובהנחיית עו"ד דנה ברכפלד מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות במרכז לחינוך משפטי קליני בפקולטה למשפטים  באוניברסיטה העברית. 

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם