Table of Contents

תביעה בגין אפליה בקבלה לעבודה של אישה עם מוגבלות

mivzakheader

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות הגישה בשבוע שעבר תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו, בגין אפליה בקבלה לעבודה של אישה עם מוגבלות והפרת חובת הייצוג ההולם. התביעה הוגשה מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. 

 לכתב התביעה

התביעה הוגשה בשמה של ב', אישה עם לקות ראייה, מהנדסת בהכשרתה ובוגרת העתודה הצבאית, אשר הגישה מועמדות לתפקיד נציגת שירות לקוחות בחברה המספקת שירותי מוקד רפואי.
מועמדותה של ב' למשרה נדחתה על-ידי הנתבעת, בתואנה שההתאמה הדרושה לה לצורך עבודתה – התקנת תוכנת הגדלת טקסט בעמדת העבודה – תקשה על הכשרתה של ב' ועל עבודתה היעילה במוקד.
בכתב התביעה נטען כי הנתבעת לא בחנה כלל חלופות טכניות אשר היו עשויות לאפשר לב' לבצע את התפקיד בעזרת תוכנת הגדלת הטקסט, מבלי לפגוע בדרישות התפקיד. כמו כן, לא הציעה לה הנתבעת תפקיד חלופי. לטענת התובעת, בכך הפלתה אותה הנתבעת מחמת מוגבלותה, וזאת משהתנגדה לביצוע ההתאמות הדרושות לשם שילובה של התובעת בתפקיד, וודאי שלא עשתה "מאמצים אקטיביים, כנים וישרים" (בג"ץ 6069/10  מחמלי נ' שירות בתי הסוהר) לבצע את ההתאמות או לאתר עבורה תפקיד מתאים.
בנוסף, לטענת התובעת, באי-קבלתה לעבודה הפרה הנתבעת את חובתה לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות, מתוקף חוק השוויון ומתוקף צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות.
תביעה זו מצטרפת לשתי תביעות נוספות שמנהלת הקליניקה בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב יפו, בעניין אפלייתם בקבלה לעבודה של אנשים עם עיוורון. בכל המקרים מדובר בתובעים משכילים ומיומנים בשימוש בתוכנות הנגשה, אשר עמדו בכל דרישות התפקיד, אולם מועמדויותיהם למשרות נדחו על רקע סירובם של המעסיקים לבצע את ההתאמות הדרושות, חרף היותן זמינות ופשוטות לביצוע. מקרים אלו, כמו גם פניות נוספות שהגיעו לקליניקה, מצביעים על תופעה רחבה של אפלייתם של אנשים עם מוגבלות, ובפרט מוגבלות ראייה, בשוק התעסוקה.
כתב התביעה נוסח על ידי עו"ד דנה גינוסר מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, בסיוען הרב של הסטודנטיות מעין כהן ודנה פאוקר.

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם