Table of Contents

צדק מעברי בקולומביה- עדותו של יאיר קליין בפני טריבונאל לצדק ושלום

newbanner2012

 

צדק מעברי בקולומביה- עדותו של יאיר קליין בפני טריבונאל לצדק ושלום

בקולומביה מתחוללת זה למעלה מ-40 שנה מלחמת אזרחים מורכבת ועקובה מדם, אשר גבתה את חייהם של למעלה מ- 300,000 איש. שורשי הסכסוך ההיסטורי מורכבים, אולם החל משנות ה-60 של המאה הקודמת הסכסוך אופיין על ידי הקמתן של קבוצות איכרים התומכות באידיאולוגיה מרכסיסטיות, אשר ביקשו למרוד על אפלייתן על-ידי השלטון הקולומביאני (הידוע והבולט בין קבוצות אלו הוא ארגון הגרילה FARC). בתגובה לפעולותיהן של קבוצות אלה כנגד בעלי חוות אמידים, הכריזה הממשלה על מצב חירום אשר אפשר לאזרחים להתחמש בכדי להגן על עצמם מפני קבוצות הגרילה. בהמשך נוצרו קבוצות הגנה עצמית מאורגנות, אשר נהנו מתמיכה ועידוד של צבא קולומביה. לקראת סוף שנות ה-70 "קם הגולם על יוצרו"; הסכסוך בין קבוצות האזרחים החמושות, המכונות פרא-מיליטאריות, לבין קבוצות הגרילה הסלים, ובמהלכו בוצעו אינספור פשעים וביניהם מעשי טבח, סחר בסמים, מכירת נשק וחטיפות של אנשי ציבור ואזרחים.


יאיר קליין, אזרח ישראלי שפעל בקולומביה בשנים 1988-1989, הורשע בשנת 2001 על ידי בית משפט קולומביאני בעבירת אימון כוחות צבאיים לא חוקיים. הוצא נגדו צו מעצר בינלאומי של האינטרפול, מתוקפו הוא נעצר ונכלא ברוסיה. קולומביה ביקשה הסגרתו, עניינו נידון בפני שתי ערכאות ברוסיה והוחלט להסגירו. קליין הגיש תביעה לבית הדין האירופי לזכויות אדם בטענה שקיים חשש ממשי כי יעונה אם יוסגר לקולומביה, תביעתו התקבלה והוא שוחרר.


צדק מעברי הינו תחום משפטי-פוליטי מתפתח, המבקש להציע פתרונות הנשענים על עקרונות של צדק, פיוס ושלום עבור חברות המצויות בקונפליקט, בהתייחס להפרות זכויות אדם שקרו תחת שלטונן. גילוי האמת ההיסטורית, מתן פיצוי הולם לקורבנות, הכרה רשמית בעוול שנגרם להם, כינון מערכת צדק מתפקדת ואיחוי הקרעים בחברה הן בין המטרות הבולטות של הליכי צדק מעברי.


בשנת 2005 אושר חוק השלום והצדק על-ידי הקונגרס ובית-המשפט החוקתי של  קולומביה, חוק שמתוקפו החל תהליך של צדק מעברי. ההסדר שנקבע בחוק מאפשר ללוחמים מהקבוצות הפרא-מיליטריות להתפרק מנשקם, להודות בפשעיהם ולזכות בתמורה לעונשים מופחתים (5-8 שנים) עבור פשעים שביצעו בעבר, חמורים ככל שיהיו.


עדותו של קליין נגבתה במסגרת שתי ישיבות של הטריבונאל המיוחד לשלום וצדק אשר נערכו באמצעות וידאו-קונפרנס מהפקולטה למשפטים בהר הצופים. קליין חשף פרטים בעדותו אשר לא היו ידועים לציבור הקולומביאני, ולפיכך עוררו הדים בתקשורת ובציבור. לפיו, גורמים ממשלתיים היו מעורבים באימון ובחימוש הקבוצות הפרא-מילטאריות. בתום עדותו, הודה הטריבונל לקליין על תרומתו לחשיפת האמת ההיסטוריות של מלחמת האזרחים בקולומביה.

הסטודנטים בקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות והמשתתפים בהליך זכו להצצה מרתקת בהליך צדק מעברי, והשתתפו בתהליך שייחקק על גבי דפי ההיסטוריה של קולומביה.    
קישורים לסיקור תקשורתי של ההליך:


http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1866194


http://colombiareports.com/colombia-news/news/26969-colombian-ex-president-trained-with-paramilitaries-israeli-mercenary.html


http://www.youtube.com/watch?v=WiVVCKsFWb4


לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד נטע פטריק, מנחת הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות,

netapatrick@gmail.com
 

 

 

zedek