Table of Contents

"פרויקט החפות"

newbanner2012

 

"פרויקט החפות"

ההשראה לפרויקט החפות הגיעה מפרויקט החפות האמריקאי, אשר נוסד בשנת 1992 במסגרת הקליניקות בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות ובמכללות השונות בארה"ב, כאשר המטרה הייתה בעיקר לנסות להביא לזיכוי אסירים באמצעות בדיקות DNA שלא היו זמינות בעת משפטם. כיום מדובר בגוף עצמאי, אשר הצליח להביא לזיכויים של כ-400 אסירים.

 

בישראל, עד שנת 2001 הייתה למעשה רק ליועץ המשפטי לממשלה הסמכות להגיש לבית המשפט בקשה לקיום משפט חוזר (ענין בעייתי נוכח ניגוד העניינים המובנה, והתוצאה הרועמת היא שעד היום הוגשה רק בקשה אחת למשפט חוזר על ידי היועמ"ש). בשנת 2001 יזמה הסנגוריה הציבורית שינוי לחוק בעקבות פרשת ברנס, כך שכיום כל אדם יכול לפנות לבית המשפט בבקשה למשפט חוזר. בהמשך הוכנסו מספר תיקוני חקיקה שהפכו את מוסד המשפטים החוזרים לנגיש ומעשי יותר. כך למשל הוענקה סמכות לסנגור הציבורי הארצי לייצג בבקשות למשפטים חוזרים, ואף הורחבו העילות הקבועות בחוק לקבלת בקשות כאלו.

 

 

למרות השינוי, הסנגוריה הארצית אשר מקבלת בממוצע כ-30 בקשות בשנה לייצוג בהליכי הפנייה לבית המשפט העליון, אינה יכולה לתת מענה מספק לפונים, היות ומדובר בהליכים מורכבים וארוכים הדורשים כח אדם ותקציבים שאינם בנמצא. שיתוף הפעולה בין הסנגוריה הציבורית למרכז לחינוך משפטי קליני, נועד לסייע בשיפור האפשרות לאתר ולבטל הרשעות שווא.

 

בבסיס פרויקט החפות עומדות שתי מטרות עיקריות: (1) ייצוג בבקשות למשפטים חוזרים- ייצוג של אסירים חסרי אמצעים אשר ידם אינה משגת שכירת שירותי עו"ד פרטי; (2) שינוי מדיניות בישראל שתאפשר הנגשה גדולה יותר של חפות למי שהואשם- כך למשל ישנו צורך אקוטי בשינויי חקיקה שיסללו את הדרך לאסיר המבקש להגיש בקשה למשפט חוזר בעניין הזכות לאיתור וקבלת חומר החקירה וראיות מדעיות שונות מהגופים הרלוונטיים, נושא אשר הלקונה החקיקתית הנוגעת אליו מובילה למצב אבסורדי, בו הגופים השונים מתנערים מן המבקש והשגת החומר עלולה להימשך מספר שנים אם בכלל. במסגרת הפרויקט מלווים הסטודנטים בהנחיית עו"ד מנחה הקליניקה, את הליך בדיקת התיקים של נידונים הטוענים לחפותם ומבקשים לקבל משפט חוזר, דרך לימוד מעמיק של חומר הראיות בניסיון לאסוף לגלות ולחשוף ראיות ופגמים אשר יש בכוחם להביא למשפט חוזר, ועד לייצוג בבית המשפט העליון במסגרת הדיון בבקשה.

 

במקביל לטיפול בבקשות למשפט חוזר, עוסקים הסטודנטיות והסטודנטים בקליניקה בקידום הצעות חוק במטרה לצמצם את הגורמים להרשעות שווא ובניסיון לסלול דרך חוקית פשוטה ומהירה ליישום הזכות להגיע למשפטים חוזרים ולתקן עיוותי דין.

 

 

במסגרת זו פועלת הקליניקה לקידום הצעת חוק שנועדה להסדיר את הפרוצדורות לקבלת חומרי חקירה וראיות מדעיות. כיום אין כל הסדר חקיקתי בתחום, מה שיוצר קושי רב בהשגת ראיות ובמקרים רבים מונע את האפשרות להגיש בקשות למשפט חוזר.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד מני סלומון, מנחה פרויקט החפות,

salomonmeni@gmail.com

 

 

 

 
hafut2