Table of Contents

פעילות הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה למען דיור ציבורי עבור אמהות עצמאיות

clinic6

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה קידמה בצעד נוסף את מאבקן של אימהות עצמאיות (חד הוריות) המקבלות דמי מזונות מן המוסד לביטוח לאומי, לקבל דיור ציבורי מן המדינה.

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה מטפלת מזה מספר שנים בזכותן של אימהות עצמאיות לקבל דיור ציבורי. בעבר, אימהות עצמאיות לא היו זכאיות לקבל דיור ציבורי, וזאת בשל זכאותן לקצבת מזונות ולא לקצבת הבטחת הכנסה, בעוד שקבלת דיור ציבורי התאפשרה רק למי שזכאי/ת לקצבת הבטחת הכנסה.
בעקבות עתירות  שהוגשו על ידי הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה ועמותת ידיד, החל מאוקטובר 20133,  המוסד לביטוח לאומי מאפשר לאימהות עצמאיות לקבל קצבת הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות (בסכומים זהים), וכך להיות זכאיות לקבלת דיור ציבורי.
הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה ממשיכה ללוות אימהות עצמאיות המבקשות להמיר את קצבת המזונות בקצבת הבטחת הכנסה, וכן אימהות עצמאיות המבקשות לקבל דיור ציבורי מבלי להמיר את קצבת המזונות בהבטחת הכנסה.
בתוך כך, הקליניקה טיפלה בעניינה של שרה (שם בדוי), אם עצמאית ל-3 ילדים, המקבלת קצבת מזונות מן המוסד לביטוח לאומי. שרה איננה מעוניינת לקבל קצבת הבטחת הכנסה במקום קצבת המזונות, וזאת בשל רצונה שהמוסד לביטוח לאומי ימשיך לנסות ולגבות את דמי המזונות מבן זוגה לשעבר. בקשתה הראשונה של שרה לקבלת דיור ציבורי, נדחתה ללא הנמקה, ונקבע כי שרה זכאית לסיוע בשכר דירה בלבד, בסך של 1170 ₪ – סכום שאיננו יכול לסייע לשרה המתקיימת אך מדמי המזונות ומכלכלת 3 ילדים. לאחר בדיקה שנערכה מטעם הקליניקה אל מול מנהלת האגף במשרד הבינוי והשיכון ודרישה לקבל הנמקה להחלטה – נמסר לשרה כי היא זכאית לדיור ציבורי וכי עד לקבלת הדירה, היא תקבל סיוע בתשלום שכר דירה בסך של 2500 ₪.
לבקשה (המצונזרת) בעניינה של שרה, ר'

להחלטה (המצונזרת) ר'

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם