Table of Contents

פנייה לשרת המשפטים לקדם את הקמת נציבות זכויות הילד

clinic3

 

קליניקה לזכויות ילדים ונוער במרכז לחינוך משפטי קליני, יחד עם ארגוני זכויות ילדים ונוער נוספים, פנו בתחילת חודש מרץ לשרת המשפטים, איילת שקד, ולמנהלת הכללית של המשרד, עו"ד אמי פלמור, בבקשה לקדם את הקמת נציבות זכויות ילדים בישראל

הפנייה מתייחסת להצעת חוק נציבות זכויות הילד התשע"ה-2014, הצעה פרטית אשר עברה קריאה ראשונה בכנסת ה-19, ועומדת כעת בפני דין רציפות וממתינה לאישור מחודש של הממשלה. במסגרת הפנייה ביקשו הארגונים ממשרד המשפטים לקדם את הדיון בהצעה ולהעלות לסדר היום את הקמתה של נציבות זכויות ילדים בכלל.

עוד מוזכר בפנייה כי הקמת הנציבות נדרשת למימוש זכויות ילדים מכוח האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, וכי הצורך והחשיבות בגוף מעין זה, כבר הובהרו ונבחנו פעמים רבות על ידי וועדות וצוותים בין משרדיים, בהם  ועדת רוטלוי לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה. כן צוין, כי נציבות זכויות ילדים או גופים דומים פועלים במדינות רבות, ובמובן זה ישראל אינה עומדת בשורה אחת עם מדינות מערביות ברחבי העולם.

עו"ד שירן רייכנברג ועו"ד דנה רוטשילד, מהקליניקה לזכויות ילדים ונוער, מבהירות כי: "ילדים, שלא כמו מבוגרים, אינם בעלי כוח פוליטי ואינם בעלי יכולת השפעה. לכן האחריות עלינו המבוגרים בשמירה על עניינם וזכויותיהם היא מוגברת. מדינת ישראל אמנם חתמה ואשררה את האמנה לזכויות הילד, אולם הדרך עוד ארוכה בהכרה אמיתית בזכויותיהם של ילדים ובביטוי מלא שלהן בחקיקה הישראלית".
 
הפנייה נערכה ביוזמת הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית, על ידי הסטודנטיות גיטל דמס, עידית כהנא ושרה כהן, בהנחייה של עו"ד שירן רייכנברג ועו"ד דנה רוטשילד, ובשיתוף הקרן הישראלית למען יוניסף, עמותת עלם, עמותת ילדים בסיכוי, תוכנית מנטורינג "מראות", הקליניקה הסוציו-משפטית לנוער וצעירים בסיכון במכללה למינהל, וכן הקליניקה לייצוג רגיש מגדר של בני נוער וצעירים במרכז הבינתחומי הרצליה.

 

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם