Table of Contents

פניה לשר המשפטים בבקשה לאפשר תובענות ייצוגיות בגין פגיעות בפרטיות במרחב הסייבר

clinic3הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר שלחה מכתב לשר המשפטים בבקשה לתקן את המצב המשפטי בישראל, כך שניתן יהיה להגיש תובענות ייצוגיות בגין פגיעות בפרטיות במרחב הסייבר בנסיבות מסוימות. 

במהלך הפעילות של הקליניקה נתקלנו בפגיעות רבות שכאלה בהן לצערנו לא ניתן היה להגיש תביעה ייצוגית ופונים רבים נותרו ללא מענה אפקטיבי כדי להגן על זכויותיהם. אנחנו מאמינים שתיקון שכזה יעזור לייצר תמריצים מתאימים על מנת להרתיע מפני פגיעות שכאלה במרחב הסייבר. 

מוזמנים לקרוא את המכתב כאן.