Table of Contents

פניה בנושא הגנה על הפרטיות בעת שימוש אמצעי תשלום חכמים בתחבורה הציבורית

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר פנתה בשם מר עידו קינן, בעל הבלוג חדר 404, וארגון 15 דקות ארגון צרכני תחבורה ציבורית, למנכ"לית משרד התחבורה בבקשה להבטיח כי משרד התחבורה יבטיח הגנה מספקת על הפרטיות של המשתמשים/ות בתחבורה הציבורית גם כאשר הם משלמים באמצעי תשלום חכמים – בין אם בכרטיס הרב – קו, ובין אם באפליקציות תשלום חדשות שמשרד התחבורה מבקש לקדם במכרז. ראו מענה שהתקבל ממשרד התחבורה.