Table of Contents

פיצוי בגובה 50,000 ₪ לאישה עם מוגבלות אשר הועסקה על ידי עיריית אילת כ'מתנדבת' במשך 30 שנה בגן ילדים

clinic1

אישה עם מוגבלות שכלית הועסקה בגן ילדים באילת למשך כ-30 שנים, תוך שהתייחסו אליה כמתנדבת. לאחר כ-15 שנים, ורק בעקבות מאבק של אמה, הוחל לשלם לה שכר סמלי. בשנת 2015 הפונה פוטרה מעבודתה בהודעה שמסרה העיריה לאמה. בפיטוריה לא שולמו לפונה כל פיצויים או תשלום בגין זכויות סוציאליות. לאחר שהניסיונות להידבר עם העיריה לא צלחו, הגישה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות תביעה בה ביקשה כי בית הדין יכיר בכך שהתקיימו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים ויורה לעירייה לשלם לפונה את כל התשלומים הסוציאליים הנובעים מהכרה זו, בנוסף על פיצויים בשל פיטורים שלא כדין. במהלך הדיון המוקדם ביום 21/11, ובעידוד בית הדין, הצדדים הגיעו לפשרה לפיה העירייה תשלם לפונה 50,000 ₪. התיק נוהל וטופל יחד עם הסטודנטיות אורה סטוקר, נוי כץ, גל דוד ואור חג'בי .

עו"ד רון דרך, מנחה הקליניקה לאנשים עם מוגבלות: "איריס היתה חלק מהגן וביצעה מטלות רבות ושונות שהפיקו תועלת לגן, חלקן הגדול באופן עצמאי... אם העירייה היתה מכירה באוזן כעובדת, היא היתה זוכה להגנות הקבועות בחוק, בהם שימוע לפני פיטורים ופיצויים... הסכם הפשרה, לאחר שבמגעים קודמים עם העירייה, זו התעקשה כי אין כל מקום לתשלום כל סכום לאיריס, מעיד על מעבר מגישת החסד לגישת הזכות".

החלטה זו זכתה לכיסוי תקשורתי בעיתון ״הארץ״ וכן בטלוויזיה בתוכנית הבוקר של ניב רסקין.