Table of Contents

עדכונים מהעת האחרונה

 

 • רשם הוצאה לפועל בירושלים קיבל ביום ה-2.12.14, את בקשתה של הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה והורה על ביטול עיקול חשבון בנק של בני-זוג אשר הוכרו כחייבים מוגבלים באמצעים. ההחלטה התבססה על טענת הקליניקה כי בן הזוג ממצה את כושר השתכרותו ולא יוכל להעלות את שכרו בתקופה הנראית לעין ובת הזוג מתקשה לאתר מקום עבודה בשל העובדה כי היא סובלת ממחלת האפילפסיה. לבקשה צורפה חוות דעתו של נוירולוג בה נקבע כי בשל מצבה הבריאותי, האישה איננה מסוגלת לעבוד. 
   

 • הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית קיימה ביום ה-4.12.14 שולחן עגול בנושא "עסקים חברתיים- כיווני חקיקה אפשריים". המפגש כלל הצגת הצעת חוק עסקים חברתיים אשר נכתבה על ידי הקליניקה בשנה החולפת, ודיון סביב קידום חקיקה בנושא עסקים חברתיים. בשולחן השתתפו נציגים/ות מטעם ארגוני עובדים, עסקים חברתיים, משרדי הממשלה והאקדמיה.
   

 • בעקבות עתירה מנהלית אשר הגישה הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות ביום 30.3.14, כנגד עיריית ירושלים ואחרים, בעניין השיהוי הבלתי סביר בקידום תוכנית מתאר כוללת בשכונת ערב א-סוואחרה - הגיעו הצדדים ביום 22.6.14 להסדר דיוני לפיו מתחייבת עיריית ירושלים לקיים דיון בתכנית תוך 30 ימים בתמורה לדחיית מועד הדיון בעתירה. ביום 4.9.14, התקיים דיון בתכנית בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה וזו החליטה לאשרה. לעתירה ראו כאן.
   

 • הקליניקה לזכויות נשים בעבודה פנתה יחד עם איגוד מרכזי הסיוע ביום ה-17.12.14 לנציבות שירות המדינה ולממונה על קידום ושילוב נשים בשירות המדינה, בבקשה לאפשר מתן זכות ערר במקרה של החלטה על סגירת תלונה על הטרדה מינית וכן להסדיר את מערך ההדרכות למניעת הטרדות מיניות בהתאם לדרג ולקהל היעד בשירות המדינה. הפניות התבססו על דו"ח מיוחד שנערך על ידי הקליניקה בנושא, במהלך שנת הלימודים תשע"ד. למכתבים ר' כאן וכאן
   

 • הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי הובילה לחזרת התביעה המשטרתית מהגשת כתב-אישום כנגד פונה, אשר הואשם בעבירת התפרעות בגין השתתפותו בהפגנה שהתקיימה בשנת 2011 ברחבת בית המשפט העליון כנגד מעצרו של הרב דב ליאור (עבירה לפי סעיף 152 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977). טענותיה של הקליניקה נסובו על הגנה מן הצדק בשל אכיפה בררנית וכן על הפגיעה בחופש הביטוי. התביעה קיבלה את הטיעונים והחליטה לחזור בה מכתב האישום. 
   

 • הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות הגישה ביום 24.7.14 בקשה במינהל האוכלוסין בחולון, להקניית מעמד תושבות קבע לנער מחוסר אזרחות, שנולד בישראל וננטש עם לידתו בשל מחלה קשה שלקה בה. ביום 14.12.12, התבשרנו כי הוועדה אישרה הקניית מעמד של תושב ארעי של שנה עבור הנער ובהמשך אף הקנתה לו רישיון עבודה. הקליניקה ממשיכה ללוות את הנער הן בהליכי מימוש התושבות הארעית והן בבקשה לקבלת מעמד של קבע. לבקשה ראו כאן.
   

 • המרכז לחינוך משפטי קליני קיים ביום ה-19.11.14 את המפגש הראשון בסדרה "כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה", תחת הכותרת "שקט יורים - ביו הסתה לחופש הביטוי בעתות מלחמה". המפגש עסק בסוגיות של הגשת כתבי אישום בעבירת הסתה בשעת מלחמה, ונערך בהשתתפות עו"ד משה לדור, פרופ' מרדכי קרמניצר וח"כ אורית סטרוק, בהנחיית רינה מצליח. למידע על מפגשי הסדרה ראו כאן.
   

 • המרכז לחינוך משפטי קליני קיים ביום זכויות האדם הבינלאומי שמצוין ביום ה-10.12.14, כנס מיוחד בנושא מצב זכויות אדם בעיר ירושלים מפרספקטיבה של כמה אוכלוסיות - ערבים/פלסטינים, נשים וחרדיות/ים. הכנס נפתח בדברי פתיחה של נשיא האוניברסיטה העברית, פרופ' מנחם בן ששון, ונמשך בכנס בהנחייתה של עו"ד ורדית דמרי מדר ובהשתתפות עו"ד נסרין עליאן, רחלי איבנבוים, רחל עזריה ועו"ד יוסי שרעבי.