Table of Contents

משרד הפנים קיבל את בקשתה של הקליניקה לזכויות אדם בין-לאומיות

clinicmivzak5

שמחים לעדכן שמשרד הפנים קיבל את בקשתה של הקליניקה לזכויות אדם בין-לאומיות להשיב לפונה של הקליניקה רישיון לישיבה הכולל זכויות רפואיות וסוציאליות. מדובר באם לשני ילדים אזרחים ישראלים, במצב רפואי קשה שסבלה מאלימות מבן זוגה הקודם,שרישיונה נלקח ממנה עקב טעות שנגרמה בעיקר מכך שלא היה לה ייצוג משפטי. תודה רבה לסטודנטים המסורים, יובל אברמוביץ' וקאמי זיסמן, ולתוכנית "יהיה בסדר" בגל"צ, שעזרו לנו לקבל מענה מהיר ממשרד הפנים.